Publikasjoner - Side 11

Publisert 6. nov. 2009 09:59

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Publisert 4. nov. 2009 12:39

Marianne Lien og Marit Melhuus har vært gjesteredaktører av siste nummer av tidsskriftet Ethnologie Française. Nummeret har temaet "Norge sett innenfra" og SAIs antropologer Halvard Vike, Signe Howell og Christine Jacobsen er også representerte med artikler. Det samme er Thomas Hylland Eriksen, for tiden ved Culcom. Marianne Lien og Marit Melhuus har sammen skrevet en innledning til dette spesialnummeret, samt levert egne bidrag.

Publisert 23. okt. 2009 14:37

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.

Publisert 22. okt. 2009 10:21
Publisert Oct. 22, 2009 10:21 AM
Publisert 13. okt. 2009 13:29
Publisert 18. juni 2009 10:16

Førsteamanuensis Susanne Brandtstädter har redigert boka Chinese Kinship: Contemprary Anthropological Perspectives, hvor en rekke Kina-antropologer bidrar.

Les mer om boka 

Publisert 28. mai 2009 13:50

I Elisabeth L’orange Fürsts bok danner fire generasjoner kvinner i en russisktalende familie i Moldovas hovedstad Chisinau hovedstrukturen i fortellinger om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring. Vi får innblikk i tiden før og under Sovjetunionen, men også i et postsovjetisk samfunn som feiret uavhengigheten, men som raskt råket opp i språk-/etnisitets-konflikter og økonomisk krise. En konsekvens har vært stor strid rundt historiefortellingene og virkelighetsfortolkningene. Befolkningen rives mellom prorumensk og prorussisk, vestlig og østlig identitet og orientering.

Publisert 25. apr. 2009 12:45

Ingjerd Hoëms artikkel er en analyse av det sosiale systemet i polynesiske Tokelau, hvor hun argumenterer for den klassiske forståelsen av sosial organisasjon som stratifisert eller egalitært kommer til kort.

Artikkelen er utgitt i Knut M. Rio og Olaf H. Smedals bok "Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations" (Berghahn Books).  

Publisert Apr. 24, 2009 1:44 PM
Publisert 24. apr. 2009 13:44
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert Mar. 29, 2009 8:35 PM
Publisert 29. mars 2009 20:35
Publisert 29. mars 2009 20:30
Publisert Mar. 29, 2009 8:30 PM
Publisert Mar. 29, 2009 7:46 PM

”We, the Anglicans. An ethnography of empowering conversions in a Melanesian island society”

Publisert 29. mars 2009 19:46

”We, the Anglicans. An ethnography of empowering conversions in a Melanesian island society”

Publisert 27. mars 2009 11:40

Oversikten over disputaser og avlagte doktorgrader ved Sosialantropologisk institutt er flyttet til

http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/

Publisert 9. mars 2009 10:12

Susanne Brandtstädter, Associate Professor at the Department of Social Anthropology, has written the chapter "Fakes: Fraud, Value Anxiety and the Politics of Sincerity"  in Karen Sykes (ed), /Ethnographies of Moral Reasoning. Living Paradoxes of a Global Age. More on the book on the publisher Palgrave's pages.