English version of this page

TRACES - Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts

I Europa finnes det en rekke historiske steder, kulturminner og miljøer som er knyttet til omstridte hendelser i fortiden.

TRACES ønsker å ta for seg enkelte av disse, for å se om det er mulig å formidle innholdet i dem på en ny måte som kan gjøre det lettere å erkjenne hva de egentlig har å fortelle.

Synagoge i Romania. (Foto: Christian Binder)

Om prosjektet

TRACES er et større, tverrfaglig forskningsprosjekt som er finansiert av Europakommisjonens rammeprogram for forskning - Horisont 2020. Prosjektet består av et samarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner i Europa (Italia, Norge, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike).

Det arbeidet som Norge skal bidra med, ledes av professor Arnd Schneider ved Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo.

For ytterligere informasjon om TRACES, se den engelskspråklige prosjektpresentasjonen.

 

Finansiering

Finansieres av Europakommisjonens rammeprogram for forskning - Horisont 2020.

Emneord: Europa
Publisert 17. juni 2016 12:32 - Sist endret 10. jan. 2018 11:35

Kontakt

include:feed: Stream closed include:feed: Error including feed 'http://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/traces/publikasjoner/?vrtx=feed': possible include loop detected