Etterlyser debatt om hvordan nettet kan hjelpe forskningen

Podio minner litt om Facebook. For Overheating-forskerne har nettstedet vært et umistelig verktøy under feltarbeidet. På tide med metodedebatt om slike tjenester, mener Thomas Hylland Eriksen.

Podio-skjermdumb

"Epost ville ikke ha gjort jobben, ikke en lukket gruppe på Facebook heller": Skjermdumb fra Overheating-literature arbeidesområde: diskusjoner til venstre, filer til høyre

– Hjemme i Oslo kan det hende at vi ikke møtes og ikke diskuterer hverandres forskning i flere uker. Nå, med Podio har vi hatt en kontinuerlig diskusjon selv om vi har vært spredt på flere kontinenter, forteller Thomas Hylland Eriksen.

Forskningslederen i Overheating-prosjektet snakker begeistret om en nett-tjeneste som han har brukt sammen med kollegene sine i flere måneder nå.

At det heter Podio er ikke det som opptar ham. Meningen er ikke å reklamere for en bestemt tjeneste. Det han ønsker er en metodedebatt om denne typen tjenester som gjør det lettere å samarbeide i en forskergruppe, å dele artikler, bilder og videoer, diskutere ideer og planlegge arrangementer når man ikke kan møtes regelmessig.

Overheating-teamet følte et behov for en eller en annen nett-tjeneste før de dro på feltarbeid ifjor høst og kom til å bli spredt på flere kontinenter i flere måneder framover.

– Det som er viktig er kommunisere med hverandre på nett ikke etter, men under feltarbeidet når opplevelsene er ferske. Den prosessuale dimensjonen er også viktig: Å se hvordan arbeidet ditt blir til mens du skriver om det og leser andre sine berettelser.

Men den faglige debatten om dette er mer eller mindre fraværende.

– Jeg er ikke kjent med noen som helst metodelitteratur om dette, sier han.

"Som å være på et kontinuerlig pågående seminar"

Podio kan på første øyekast minne litt på Facebook. Hver bruker har sin profil med bilde. Man poster statusoppdateringer, bilder eller videoer. Man kan klikke “like” og kommentere innleggene. Det er også mulig å chatte med hverandre, og ringe kontaktene sine via nettsiden.

Thomas Hylland Eriksen: "Det som er viktig er kommunisere med hverandre på nett under feltarbeidet når opplevelsene er ferske." Foto:privat

Men her slutter fellestrekkene. Podio er nemlig tilrettelagt for teamarbeid. Innleggene deles kun med sitt eget team. Det er mulig å opprette egne arbeidsområder (“work spaces”) for å lettere finne fram til gamle tråder. Overheating-forskerne har laget arbeidsområder for blant annet feltopplevelser (“Writings from the field”), diskusjoner om faglitteratur (“Overheating literature”) og for å organisere arrangementer (“Planned workshops and conferences”).

En kalender med oppgaveliste finnes det også, dessuten er det plass for filer og dokumenter. Andre funksjoner kan legges til ved hjelp av apps.

– Vi trengte virkelig en sånn tjeneste. Epost ville ikke ha gjort jobben, ikke en lukket gruppe på Facebook heller. Å være på Podio har vært for oss som å være på et kontinuerlig pågående seminar med etnografiske presentasjoner, utdrag fra feltdagbok og diskusjoner om forskningsetikk.

– Lesegruppen manglet heller ikke. Vi har hatt mange inspirerende diskusjoner. Vi er også bedre kjent med hverandre intellektuelt sett, forteller forskeren.

Demokratisering av kunnskap

Det ferskeste innlegget stammer fra en masterstudent som skriver om opplevelsene fra jungelen i Peru der hun er på feltarbeid akkurat nå. Litt lenger nede på siden tipser en forsker en av sine kollegaer om en artikkel, mens en annen forsker spør sine kolleger hvordan man kan konvertere en video til et annet format.

“Podio-seminaret” kommer til å fortsette også nå når forskerne har kommet hjem fra feltarbeidet. De har tenkt å bruke nettstedet for å organisere arrangementer og for å skrive artikler. En av de planlagte artiklene kommer til å handle om erfaringene med Podio.

Thomas Hylland Eriksen, som lagde sin første hjemmeside allerede i 1996, hører til de få antropologene i verden som allerede fra tidlig av så nettets potensiale for forskningen. Nettet bidrar til en demokratisering av kunnskap som vi bare har sett begynnelsen av, er han overbevist om:

– Jeg har kontakt med en ung serbisk antropolog som heter Lazar Veljkovic som har svært kreative og potensielt viktige ideer om kollaborativ etnografi på nettet. Hvis disse visjonene blir realisert, vil dette kanskje utviske grensene mellom feltnotatene og publiserte tekster. Men det er for tidlig å si noe om mer, avslutter Thomas Hylland Eriksen.

 

Av Lorenz Khazaleh
Publisert 10. juni 2014 12:00 - Sist endret 2. nov. 2017 11:42