Deltakere i Alna-prosjektet - inklusjon og eksklusjon i en drabantby