Alna-prosjektet – inklusjon og eksklusjon i en drabantby avslutningskonferanse

Velkommen til Alnaprosjektets avslutningskonferanse. Antropologer, sosiologer, spesialpedagoger og medievitere skal presentere funnene etter flere års forskning i Norges mest diskuterte drabantområde: Hva holder Groruddalen sammen, hva sliter det fra hverandre?

Program

09.30 - Registering og kaffe

10.00 - Innledning v Professor Thomas Hylland Eriksen, UIO – Alna mellom drabantbygd og hypermangfold

10.15 - Professor Elisabeth Eide, HIOA – Groruddalen etter 22. juli

10.30 - Forsker Viggo Vestel, HIOA – Inklusjon og eksklusjon blant majoritetsnorske i drabantbyen - et spørsmål om klasse?

10.45 - Forskningsleder Mari Rysst, SIFO – Forbrukets betydning for sosial tilhørighet blant barn i Alna Bydel

11.00 - Spørsmål

11.30 - Kaffe

12.00- 12.15 - Kulturinnslag

12.15 - Førsteamanuensis Ivar Morken, UIO – Valg av ungdomsskole i Groruddalen

12.30 - Forsker Cicilie Fagerlid, UIO – Biblioteket: Støyende allrom eller framtidslaboratorium?

12.45 - Førsteamanuensis Sharam Alghasi, Markedshøyskolen – Når verden kommer til norsk drabantby: Mediebruk i et borettslag i Groruddalen

13.00 - Spørsmål

13.30 - Lunsj

14.15 - Stipendiat Ida Erstad, UIO – Her, nå og inn i fremtiden: Barneoppdragelse i norskpakistanske familier i Alna bydel.

14.30 - Stipendiat Monika Rosten, HIOA – "Jenter tar utdanning, gutter loker rundt": Kjønnsforskjeller og moralsk dualisme i et ungdomsmiljø i Groruddalen

14.45 - Forsker Lill Vramo, SIFO – Norske sikher og turban: Hvor går grensene for inkludering i et multikulturelt samfunn?

15.00 - Spørsmål

15.15 - Kaffe

15.45 - Masterstudenter (5-10 minutter hver)

  • Maja Garnaas Kielland
  • Maria Christophersen

16.15-16.30 - Kulturinnslag

16.40 - Filmfremvisning, rom Amalie Skram – Forskere i felten v/Anders Høgmoen

17.10 - Programslutt

 

 

Konferansen er gratis og åpent for alle.

Ønsker du å delta, henvend deg til Irene Svarteng: irenesv@sai.uio.no

Frist for påmelding er onsdag 19. november

 

Publisert 7. nov. 2014 13:56 - Sist endret 7. juni 2016 13:43