Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

 

Forskningsaktuelt

Mer om forskningen ved SAI

Globalisering og lokalisering er utpekt som satsingsområde ved instituttet. Det er fire kjerneområder innenfor temaet.