English version of this page

Temporalitet/materialitet: etnografi i tiden

Denne gruppen ser på forbindelsene mellom etnografi og temporalitet. Siden antropologiens begynnelse, har tid og historie vært produktive utfordringer i forhold til arkivstudier, muntlige fortellinger, lokalsamfunnsstudier, koloniseringspraksis og politikk.

De senere års fokus på materialitet og grensene mellom det menneskelige og ikke-menneskelige, har gitt en bredere tilnærming og aktualisert koblingen mellom materialitet og temporalitet gjennom etnografiske studier av gjenstander, avfall, landskap, arkitektur, planter og dyr, i tillegg til rutiner og vaner, transaksjoner og sirkulasjon. I denne forskningsgruppen vil vi utforske temporalitet/materialitet i ulike etnografiske sammenhenger.

Vi tar utgangspunkt i vårt eget materiale og lar oss inspirere av teoretiske tekster og inviterte forskere, og orienterer oss bredt i forhold til antropologiens grenseflater med blant annet historie, arkeologi, vitenskap- og teknologistudier, performativitet , emosjoner og affect, samt nyere bidrag på temaer som ruinering og landskap, nostalgi og rytmer og modernitet.

Publisert 5. apr. 2017 10:23 - Sist endret 5. apr. 2017 10:23