2018

Tidligere

Tid og sted: 9. mars 2018 12:15 - 15:00, auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tom Bratrud ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fire on the Island: The Transformative Power of Christian Revival in Vanuatu"