2013

Sist endret 18. mars 2015 12:44 av Mette Kristin Stenberg

Cand.polit Michael Hundeide ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Ornitologisk praksis som persepsjon av naturen. Om naturopplevelse, kunnskapservervelse og naturhistorisk entusiasme

Sist endret 18. mars 2015 12:41 av Mette Kristin Stenberg

Master Stian Overå ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

KJØNN – BARNDOM – SKOLELIV: Faglige og sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barneskolen.

Studien inngår i paraplyprosjektet “Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie” ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Sist endret 26. okt. 2016 09:29 av Gro Strømsheim

Master Stine Rybråten ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

"This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway.

Sist endret 18. mars 2015 12:43 av Mette Kristin Stenberg

Master Tereza Kuldova ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Designing Elites: Fashion and Prestige in Urban North India 

 

Sist endret 11. mars 2014 11:08 av Matthew Rix Whiting

Cand.polit Therese Sandrup ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Farfars hus. Norsktyrkiske familier; innvandrede utvandrere

Sist endret 28. nov. 2016 09:16 av Gro Strømsheim

Cand. polit Tone Sommerfelt ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Choreographies of proximity and distance: Marriage among rural Wolof-speakers in contemporary Gambia

Sist endret 18. mars 2015 12:43 av Mette Kristin Stenberg

Cand.polit. Ånund Brottveit ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Åpne samtaler – mer enn ord?

Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering.