English version of this page

Brutale virkninger av avskoging i Argentina

Gastón Gordillo holder årets Eilert Sundt-forelesning. Sosialantropologen analyserer hvordan voldelige omforminger av terrengets form og struktur påvirker lokale innbyggere, trær og dyr.

Gastón Gordillo

Den argentinske antropologen Gastón Gordillo vil bidra til en bedre forståelse av materialiteten i de dyptgripende miljømessige og sosiale ødeleggelsene verden opplever.

Gordillo, professor ved University of British Columbia, utforsker begrepet «terreng» gjennom sin analyse av hvordan den brutale og voldsomme avskogingen endrer terrengets form og har stor påvirkning på naturen, jordbruket og menneskenes leveforhold.

Årets Eilert Sundt-forelesning holdes torsdag 20. oktober kl. 14.15. Tittelen på foredraget er «The Forests Destroyed by Bulldozers: An Affective Geometry of the Argentine Soy Boom».

- Jeg utforsker begrepet «terreng» ved å trekke på alt jeg har lært gjennom humaniora om steders sosiale, kulturelle og politiske beskaffenhet, men går samtidig dypt inn i terrengets materialitet. I feltarbeidet mitt betyr dette for eksempel å trekke inn det enkle, men ofte oversette faktum, at en skog fysisk består av millioner av trær som vokser tett og som tiltrekker seg og gir ly til en rekke arter av insekter og dyr, sier Gordillo.

Brutal avskoging

Han synes det er opprørende å se hvordan det industrielle jordbruket ødelegger denne levende, komplekse og sammensatte materialiteten for å skape soyabønneåkre, samtidig som det viser dette terrengets fysiske egenskaper.

- Avskogingen i Argentina er en nokså brutal prosess som involverer bulldosere, brenning av restene av skogen og ofte fjerning av de som bor der med voldelige midler. Denne voldsbruken omdefinerer terrengets form fullstendig, og skaper som sitt sluttprodukt mekaniserte soyabønneåkre som er sprayet med kjemiske plantevernmidler. Jeg analyserer hvordan disse voldelige omformingene av terrengets form og struktur påvirker lokale innbyggere og de trærne og dyrene som utgjør en skog, og også hvordan innbyggere og aktivister har forsøkt å sette grenser for denne sosiale og miljømessige ødeleggelsen.

Høye miljøkostnader

Sosialantropologen ønsker å bidra til en bedre forståelse av materialiteten i de dyptgripende miljømessige og sosiale ødeleggelsene verden opplever i dag. Han peker på at avskoging for å gi plass til industrielt jordbruk er en av de største kildene til CO2-utslipp i verden, og en forståelse av dens lokale dynamikk står derfor sentralt i den pågående diskusjonen av klimaendringene.

- Dette temaet er også relevant for å kaste lys både over den globale kapitalismens grenseoverskridende natur og de høye miljøkostnadene ved industriell kjøttproduksjon, fordi i Sør-Amerika dyrkes soyabønner hovedsakelig som en kilde til dyrefôr.

Gordillo ble interessert i disse temaene i 2003, da han var på feltarbeid i den vestlige delen av lavlandet i Chaco ved foten av Andesfjellene og fikk se med egne øyne de dyptgripende virkningene av avskogingen i denne regionen. Den dypt materielle karakteren av disse virkningene overbeviste han om at de mest populære begrepene som brukes i humaniora til å beskrive romlige prosesser, «sted» og «territorium», ikke fullt ut fanger opp de dyptgripende brudd som skapes, for eksempel av bulldosere som angriper en skog.

Gordillo vil også delta på workshopen "Traces of the future - living in the aftertime" på Litteraturhuset i Oslo, fredag 21. oktober.

Les mer om Gordillo og hans arbeid på bloggen hans.

 

 

Publisert 29. sep. 2016 13:32 - Sist endret 7. okt. 2016 12:25