Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon

Marianne Lien bidrar i boka The Globalization of Food med kapitlet "Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon". 

Boka er redigert av David Inglis og Debra Gimlin og og utgitt på Berg Publishers. 

 

Den tar for seg globaliseringen av mat i bred forstand. Liens kapittel tar for seg globaliseringen av tasmansk laks.

By Gro Stueland Skorpen
Published Aug. 4, 2011 1:08 PM