Arve Sørum

Professor Emeritus - Department of Social Anthropology
Image of Arve Sørum
Norwegian version of this page
Phone +47-22855055
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Tags: Cosmology, Rituals, Kinship, Human ecology, Indigenous peoples, Indonesia, Melanesia

Publications

 • Sørum, Arve (2003). Sociality as Figure: Bedamini Perceptions of Social Relationships, In Sidsel Roalkvam & Ingjerd Hoem (ed.),  Oceanic Socialities and Cultural Forms. Ethnographies of Experience.  Berghahn Books.  ISBN 1-57181-558-9.  Kapittel 2.  s 13 - 29
 • Sørum, Arve (2003). Village, House and Identity in Pipikoro, I: S Sparks & Signe Lise Howell (red.),  The House in Southeast Asia.  Routledge.  ISBN 0-7007-1157-0. Show summary
 • Sørum, Arve (2000). Sosialantropologiske grunnvoller, I: Finn Sivert Nielsen & Olaf H. Smedal (red.),  Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-273-4.  s 11 - 45 Show summary
 • Sørum, Arve (1998). "Norske Reiseskildringer 1945-1970: Et maskulint prosjekt.", I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  "Norsk Litteraturhistorie. Saksprosa fra 1750-1995. Bind II.".  Universitetsforlaget, Oslo..
 • Sørum, Arve (1996). "Kindreds and Group Formation in West Toraja.", In Harald Aspen; C. Dahl Jørgensen; B. Erring & A.K. Larsen (ed.),  The Family : anthropological approaches : festschrift to professor Jan Brøgger.  Tapir, Trondheim..  ISBN 82-519-1215-6.
 • Sørum, Arve (1993). Encountering Femininity: The Ontogenesis of Bedamini Male Selves, In Vigdis Broch-Due; Ingrid Rudie & T Bleie (ed.),  Carved Flesh, Cast Selves. Gendered Symbols and Social Practices.  Oxford: Berg.  Kapittel 5.  s 107 - 129

View all works in Cristin

 • Sørum, Arve & Klausen, Arne Martin (red.) (1993). Under tropenes himmel. Den store norske oppdager Carl Lumholtz. Tiden Norsl Forlag.  ISBN 82-10-03689-0.  158 s.

View all works in Cristin

 • Sørum, Arve (2006). Lost Souls? Two Modes of Longitudinal Fieldwork Compared.
 • Sørum, Arve (2006). Ritual and Performance.
 • Sørum, Arve (2003). Tradisjonelle former for vold i Melanesia.
 • Sørum, Arve (1999). Society for Psykological Anthropology.
 • Sørum, Arve (1997). "American Anthropological Association Annual Meetings".

View all works in Cristin

Published Sep. 20, 2010 2:51 PM - Last modified Feb. 6, 2013 10:57 AM