Terapi ved Psykologisk institutt

Foto: Colourbox.com

Vi tilbyr terapi hos viderekomne studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning av spesialist i klinisk psykologi, i grupper à 3 viderekomne studenter.

Generelt om tilbudet:

 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding om hvorvidt vi har et tilbud for deg

 • De fleste terapiene starter i begynnelsen av hvert semester, men vi har også noen opptak i løpet av semesteret

 • Ventetiden vil variere

 • Terapien er gratis

 • Vi holder til på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Forskningsveien 3A

 • Vi er nå fulltegnet for høsten 2017. Alle som har søkt vil få svar på sin søknad rundt 1. juli.

Terapitimene tas opp på dvd eller lydbånd, slik at veileder og gruppen kan følge med på arbeidet, og gi veiledning til terapeuten.

Som klient er det viktig at:

 • Du møter til de avtalte timene og fullfører terapien

 • Du er innstilt på et samarbeid hvor du både skal få hjelp, og selv gjøre en innsats

Hvis du ønsker terapi hos oss, ber vi deg sende skriftlig søknad med kortfattet (halv A4-side) beskrivelse av hva du ønsker hjelp til. Oppgi telefonnummer, mailadresse og gjerne hvilke dager/tider du har anledning til komme.

 

Klinikken har to ulike tilbud. Du må velge hvilken du søker hjelp hos:

Klinikk for integrativ psykoterapi:

 • 1 time pr uke gjennom 3-4 måneder

 • Totalt 10-15 timer

 • Korttidsterapi med integrering av ulike metoder og perspektiver

Klinikk for dynamisk terapi:

 • 2 timer pr uke gjennom 8-10 måneder

 • Totalt 45-55 timer

 • Intensiv psykodynamisk terapi

Kontaktinformasjon

Terapi med oppstart høsten 2017: Søkere vil få svar rundt 1. juli. Vi tar dessverre ikke imot flere søknader nå.

Har du spørsmål om tilbudet, ring Sigrid F. Wold tlf 22 84 50 02 (treffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl 9.00 – 14.00).