Terapi ved Psykologisk institutt

Vi tilbyr terapi hos erfarne studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning av spesialist i klinisk psykologi, i grupper à 4 erfarne studenter.

Psykologisk institutt holder til i Harald Schjelderups hus i Forskningsveien 3A på Gaustad i Oslo.

Generelt om tilbudet:

 • Dette er et lavterskeltilbud, som egner seg for deg som fungerer i hverdagen, men strever med lettere psykiske problemer
 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding om hvorvidt vi har et tilbud for deg
 • De fleste terapiene starter i begynnelsen av hvert semester, men vi har også noen opptak i løpet av semesteret
 • Ventetiden vil variere
 • Terapien er gratis
 • Vi holder til på Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Forskningsveien 3A

Som klient er det viktig at:

 • Du møter til de avtalte timene og fullfører terapien
 • Du er innstilt på et samarbeid hvor du både skal få hjelp, og selv gjøre en innsats

Hvis du ønsker terapi hos oss, ber vi deg sende elektronisk søknad med kortfattet (halv A4-side) beskrivelse av hva du ønsker hjelp til. Oppgi telefonnummer, mailadresse og hvilke dager/ tider du har anledning til å komme. Terapitimene foregår på dagtid, i tidsrommet 8.30-16.00. Søknaden sendes elektronisk.

 • Søknadsfrist: 20. desember 2017

 • Kontaktinformasjon: Sigrid F. Wold, tlf 22 84 50 02

Søk her

Klinikken har to ulike tilbud. Du må velge hvilken du søker hjelp hos:

Klinikk for integrativ psykoterapi:

 • 1-2 timer pr uke gjennom 3-4 måneder

 • Totalt mellom 10 og 20 timer

 • Korttidsterapi med integrering av ulike metoder og perspektiver

Klinikk for dynamisk terapi:

 • 2 timer pr uke gjennom 8-10 måneder

 • Totalt 45-55 timer

 • Intensiv psykodynamisk terapi

Klage

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på behandlingstilbudet du har fått? Vennligst fyll ut klageskjema på nett.