Læringsressurser ved instituttet

Lesesaler

Informasjon om bruk av instituttets lesesaler

Bokskap

Regler for bruk av bokskap
 

Klikkere

Klikkere er håndholdte mentometerknapper som brukes for å øke studentenes aktive deltakelse i undervisningen og bedre kommunikasjonen mellom undervisere og studenter.

Læringsressurser ved SV-fakultetet

Les mer om hvilke læringsressurser som tilbys ved SV-fakultetet.