Trine Waaktaar

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Trine Waaktaar
English version of this page
Telefon +47-22845041
Mobiltelefon 48179468
Rom N01-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Arv og miljø

 • Utviklingspsykopatologi

 • Stress og resiliens

 • Forholdet mellom forskning og praksis

Undervisning

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6300 - Praktikum

Høyere utdanning

 • Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, UiO. Doktorgradsarbeidet omhandlet resiliens og mestringsbyggende intervensjoner for barn og ungdom med psykososiale belastninger. (2004)

 • Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Norsk psykologforening (NPF) (1995)

 • Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (1989)

 • Grunnfag statistikk

 • Grunnfag sosiologi

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, 2013 →

Har tidligere arbeidet som forsker og kst. seksjonsleder ved Seksjon for resiliens og epidemiologi, Forskningsavdelingen RBUP Øst og Sør.

Doktorgradsstipendiatet var NFR-finansiert og tilknyttet NWI/RBUP/PSI.

Klinisk undervisningserfaring bla. som studieleder og seminarlærer ved spesialistutdanningen for psykologer og leger i regi av NWI/RBUP Øst og Sør.

I tillegg praktisk klinisk erfaring fra bla. Nic Waals Institutt, Aline Spedbarnssenter, Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri, PP-tjenesten og rusavhengighetsbehandling med voksne.

Verv

 • Klinikkleder BFT (f.o.m. våren 2014)

 • Medlem i Rådet for taushetsplikt og forskning, Justisdepartementet

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Waaktaar, Trine & Christie, Helen Johnsen (2000). Styrk sterke sider: håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger. Kommuneforlaget.  ISBN 82--446-0771-8.  188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2017). Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention.
 • Harstad, Stine; Waaktaar, Trine & Bengtson, Mette (2016). Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser hos barn og ungdom, I: Roger Hagen & Leif Edward Ottesen Kennair (red.),  Psykiske lidelser.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490260.  Kapittel 14.  s 280 - 297
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2016). The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children.
 • TV2, Journalist & Waaktaar, Trine (2016, 14. november). 'Generasjon Prestasjon' - intervju på God Morgen Norge . [TV].  Oslo.
 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2015). Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?.
 • Kristin, Moksnes & Waaktaar, Trine (2015, 30. juli). NRK EKKO hovedsending: Ut av perfektfella . [Radio].  NRK.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode & Kendall, Philip C (2015). Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program.
 • Waaktaar, Trine (2015). Minneord Bodil Haavardsholm 1924-2014. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(2), s 171
 • Waaktaar, Trine (2015). Styrk sterke sider.
 • Ask, Helga; Waaktaar, Trine; Seglem, Karoline Brobakke & Torgersen, Svenn (2014). Causes of co-occurring somatic, anxious and depressive symptoms in adolescents.
 • Halvorsen, Bjørn Egil & Waaktaar, Trine (2014, 11. oktober). OnklP: - For første gang føles det som om jeg bidrar med noe. Halve Norge går rundt med «Styggen på ryggen». Hva slags nerve var det rapperen OnklP traff da han skrev om angsten sin? .  Aftenposten.
 • Haugen, Anette & Waaktaar, Trine (2014, 01. november). Fra småbarnstid til pubertet. [Tidsskrift].  Tvillingnytt, nr 4, 2014 Årg. 29.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torgersen, Svenn; Ask, Helga & Waaktaar, Trine (2014). Impulsivity, delinquency and substance abuse in adolescence – Can common genetic or environmental factors explain why these traits often co-occur?.
 • Waaktaar, Trine (2014, 19. juni). - Det vi kaller normalt er blitt veldig smalt .  Aftenposten.no.
 • Waaktaar, Trine (2014). Debattinnledning og paneldeltaker på debatt på Litteraturhuset i forbindelse med konferansen: Personlighetsproblemer hos ungdom Identifikasjon og muligheter for forebygging gjennom tidlig intervensjon og behandling.
 • Waaktaar, Trine (2014, 01. november). Kommentar om personlighetsforskjeller hos tvillinger. [Tidsskrift].  Tvillingnytt, nr 4, 2014. Årgang. 29.
 • Waaktaar, Trine (2014). Nekrolog over psykolog Bodil Haavardsholm. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Waaktaar, Trine (2014, 05. mars). Stress kan få følger for barnets utvikling . [Internett].  nrk.no.
 • Waaktaar, Trine (2014, 20. juni). Tvillingtypens betydning. Kommentar fra Trine Waaktaar, førsteamanuensis, Dr.Psychol. Psykologisk institutt Universitetet i Oslo. [Tidsskrift].  Tvillingnytt.
 • Hellzen, Elisabeth; Hægland, Gina; Innset, Kari; Olaisen, Kristin; Torsteinsson, Vigdis Wie & Waaktaar, Trine (2013). Psykologkompetanse på nye veier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(12), s 1223- 1225
 • Jørgensen, Liv & Waaktaar, Trine (2012, 08. juni). Ensom personlighet . [Internett].  forskning.no.
 • Jørgensen, Liv & Waaktaar, Trine (2012, 02. januar). Hjelp til foreldre kan dempe selvmordsfare . [Internett].  RBUP Øst og Sør hjemmeside.
 • Waaktaar, Trine (2012). Hvorfor er barn og unge så forskjellige når det gjelder reaksjoner på stress og belastninger i livet? Funn fra forskning på risiko- og beskyttelsesfaktorer, og noen konsekvenser for tiltak.
 • Waaktaar, Trine (2012, 02. juni). Mulus underverk.  Vårt Land.
 • Torgersen, Svenn & Waaktaar, Trine (2007). Resiliens som personlighetsegenskap, I: Anne Inger Helmen Borge (red.),  Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35935-2.  Kapittel 4.  s 52 - 74
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2007). Kapittel 8 Resiliens og intervensjon, I: Anne Inger Helmen Borge (red.),  Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35935-2.  Kapittel 8.
 • Waaktaar, Trine (2004). Stability and change in youths behaviour. An exploration of stress and resilience processes.
 • Waaktaar, Trine & Christie, Helen Johnsen (2000, 01. januar). Krigens barn: en veiledning til hjelpere. [TV].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 15:43 - Sist endret 17. aug. 2016 08:21

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter