Tori Mauseth

Universitetslektor - Psykologisk institutt
Bilde av Tori Mauseth
Telefon +47-22845353
Mobiltelefon +47-92084295 92084295
Rom S02-23
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Hvordan sikre god og virksom behandling av barn, ungdom og familier gjennom å overføre kunnskap fra implementeringsforskning til klinisk praksis - så som tilrettelegging av opplæring, veiledning og måling av behandlingsresultater

 • Atferdsvansker

 • Tidlig utvikling og samspill

 • Barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand Psychol, UiO 1988

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og ungdom fra 1998

 • Mangeårig arbeid som kliniker og leder i PPT, Barnevern og BUP

 • Mangeårig veiledning av psykologer individuelt og i gruppe, og leder av programgruppe for barn og ungdom i Institutt for Aktiv Psykoterapi

 • Assisterende fagdirektør med ansvar for implementering av Multisystemisk terapi, MST, ved Atferdssenteret,  2001-2009

 • Seksjonsleder og Prosjektleder ved Rbup Øst og Sør, 2009-2015

 • Timelærer ved Klinikk for barn og familier, UiO fra 2014

 • Privatpraksis med klinikk, veiledning og sakkyndigarbeid for domstol og barnevern fra 2015

Verv

 • Styreleder Institutt for Aktiv Psykoterapi, IAP

 • Kommisjonsmedlem i Barnesakkyndig kommisjon, BSK

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Mauseth, Tori & Bengtson, Mette (1996). Barn i utvikling : fra spedbarnstid til ungdomsalder. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15403-0.  175 s.
 • Røkenes, Odd Harald; Lossius, Kari & Mauseth, Tori (1996). Kommunikasjon og sosialt samspill. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15405-7.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2016 15:38 - Sist endret 7. feb. 2017 14:57