Tilmann von Soest

Professor
Bilde av Tilmann von Soest
English version of this page
Telefon +47-22845171
Rom S04-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologiske problemstillinger knyttet til selvfølelse, kroppsbilde og personlighet
 • Utvikling av spiseproblemer og depressive symptomer fra ungdomsårene til voksenalder

 • Psykologiske faktorer og kosmetisk kirurgi

 • Analyse av longitudinelle data

 • Strukturell ligningsmodellering med spesiell fokus på vekstkurver og målemodeller

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor ved Psykologisk institutt siden 2014, bistillinger ved forskningsinstituttet NOVA

 • Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, 2012-2013

 • Forsker ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse, 2008-2016

 • Forsker og forskningsleder ved NOVA, 2007-2011

 • Doktorgrad ved NOVA, 2008

 • Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, 2004

Emneord: Personlighetspsykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2017). Stress og press blant ungdom: Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager .
 • Kvalem, Ingela Lundin; von Soest, Tilmann; Bergh, Irmelin & Mala, Tom (2016). Wanting body contouring after weight loss following obesity surgery – the role of body image before and after surgery.
 • Ødegård, Guro & von Soest, Tilmann (2016, 06. januar). - Unge utsettes for mer press enn før.  Dagbladet.
 • Garthus-Niegel, Susan; Ayers, Susan; von Soest, Tilmann; Torgersen, Leila & Eberhard-Gran, Malin (2014). Maintaining factors of posttraumatic stress symptoms following childbirth: a population-based, two-year follow-up study.
 • Garthus-Niegel, Susan; von Soest, Tilmann; Knoph, Cecilie; Simonsen, Tone Breines; Torgersen, Leila & Eberhard-Gran, Malin (2013). The influence of women's preferences and actual mode of delivery on posttraumatic stress symptoms following childbirth.
 • Abebe, Dawit Shawel; Torgersen, Leila; Lien, Lars & von Soest, Tilmann (2012). Binge eating and purging and non-purging compensatory behaviors from adolescence to young adulthood : A population-based longitudinal study among Norwegian youth.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Torgersen, Leila; Abebe, Dawit Shawel; Karevold, Evalill Bølstad; Nilsen, Wendy & von Soest, Tilmann (2012). Longitudinal relationships between eating problems and depression in adolescent girls and boys: a cross-lagged analysis from 12 to 18 years.
 • Niegel, Susan; Vollrath, Margarete E.; von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin (2012). The impact of birth experiences on posttraumatic stress symptoms: a longitudinal study.
 • Abebe, Dawit Shawel; Lien, Lars & Soest, Tilmann M von (2011). Developmental Trends of Bulimic Symptoms from Adolescence to Young Adulthood: A Population Based, Longitudinal Cohort Study.
 • Ramm, Jorun & Von Soest, Tilmann (2011). 5 prosent har lagt seg under kniven. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  25(2), s 37- 42
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2010). Body dissatisfaction and overweight - a longitudinal study.
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer .
 • Garthus-Niegel, Susan; Størksen, Hege Therese; Torgersen, Leila; Von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin M C (2010). The Wijma Delivery Expectancy Questionnaire: A Revalidation.
 • Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; von Soest, Tillman & Børretzen, Suzanne (2009). Formative and reflective measurement models: Challenges and illustrations.
 • Kvalem, Ingela Lundin & von Soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on adolescent body image - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin & Von soest, Tilmann (2008). The effect of media exposure on eating problems - a longitudinal study.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Von soest, Tilmann; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2006). Breast reduction and breast augmentation surgery – effect on body image.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2006). Changes in extroversion after cosmetic surgery.
 • von Soest, Tilmann; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2005). Kosmetisk kirurgi - ut av kontroll?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kvalem, Ingela Lundin; Soest, Tilmann Von; Skolleborg, Knut Chr. & Roald, Helge Einar (2003). Body image and self-esteem in Norwegian women.
 • soest, Tilmann Von & Kvalem, Ingela Lundin (2003). Kosmetisk kirurgi i Norge: Omfang og karakteristika ved pasientene.
 • Soest, Tilmann Von; Kvalem, Ingela Lundin; Roald, Helge Einar & Skolleborg, Knut Chr. (2003). Cosmetic surgery and perception of own appearance in Norwegian women.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:28 - Sist endret 24. jan. 2017 08:27