Sverre Urnes Johnson

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Sverre Urnes Johnson
Mobiltelefon 41633313 41 63 33 13
Rom S03-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Prosess og utfallsforskning i psykologisk behandling.

  • Behandling av angstlidelser med særskilt fokus på generalisert angstlidelse (GAD), sosial fobi, tvangslidelse og post traumatisk stresslidelse (PTSD)

  • Transdiagnostiske behandlingsformer

Prosjekt

Jeg deltar i et forskningsprosjekt  ved angstavdelingen på Modum Bad, hvor to behandlinger for angstlidelser sammenlignes. Pasienter som inkluderes i studien har primærdiagnose PTSD, sosial fobi, tvangslidelse eller agorafobi. Studien er en randomisert kontrollert studie hvor de to behandlingsbetingelsene består av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi.

Formålet med prosjektet er få mer kunnskap om effekt- og teorispesifiserte endringsprosesser for pasienter med sammensatte angstlidelser, som får kogntiv atferdsterapi (KAT ) eller metakognitiv terapi. 

Bakgrunn

  • Cand., psychol ved NTNU 2010

  • Dobbeltkompetansestipendiat ved UIO og Modum Bad fra høsten 2012

Verv

Leder av Yngre Psykologers Utvalg (YPU).

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 23. apr. 2013 13:53 - Sist endret 11. nov. 2016 12:26