sverreuj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Prosess og utfallsforskning i psykologisk behandling.

 • Behandling av angstlidelser med særskilt fokus på generalisert angstlidelse (GAD), sosial fobi, tvangslidelse og post traumatisk stresslidelse (PTSD)

 • Transdiagnostiske behandlingsformer

Prosjekt

Jeg deltar i et forskningsprosjekt  ved angstavdelingen på Modum Bad, hvor to behandlinger for angstlidelser sammenlignes. Pasienter som inkluderes i studien har primærdiagnose PTSD, sosial fobi, tvangslidelse eller agorafobi. Studien er en randomisert kontrollert studie hvor de to behandlingsbetingelsene består av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi.

Formålet med prosjektet er få mer kunnskap om effekt- og teorispesifiserte endringsprosesser for pasienter med sammensatte angstlidelser, som får kogntiv atferdsterapi (KAT ) eller metakognitiv terapi. 

Bakgrunn

 • Cand., psychol ved NTNU 2010

 • Dobbeltkompetansestipendiat ved UIO og Modum Bad fra høsten 2012

Verv

Leder av Yngre Psykologers Utvalg (YPU).

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2017). Psychodynamic and cognitive-behavioral therapies are more different than you think: Conceptualizations of mental problems and consequences for studying mechanisms of change. Clinical Psychological Science.  ISSN 2167-7026.  5(6), s 1070- 1086 . doi: 10.1177/2167702617727096
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Nordahl, Hans Morten; Ulvenes, Pål; Vrabel, Kari-Anne & Wampold, Bruce E. (2017). Metacognition and Cognition in Inpatient MCT and CBT for Comorbid Anxiety Disorders: A Study of Within-Person Effects. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167. . doi: 10.1037/cou0000226
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Nordahl, Hans Morten & Wampold, Bruce E. (2017). Metacognitive therapy versus disorder-Specific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  50, s 103- 112 . doi: 10.1016/j.janxdis.2017.06.004
 • Langkaas, Tomas Formo; Johnson, Sverre Urnes; Stenshorne, Kjersti; Collin-Tiller, Cecilie & Vrabel, Kari-Anne (2017). Klinisk signifikans i praksis.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1160- 1167
 • Sunde, Tor; Walseth, Liv Tveit; Himle, Joe; Vogel, Patrick A.; Launes, Gunvor; Haaland, Vegard Øksendal; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes & Håland, Åshild Tellefsen (2017). A long-term follow-up of group behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder in a general outpatient clinic in Norway. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders.  ISSN 2211-3649.  14, s 59- 64 . doi: 10.1016/j.jocrd.2017.06.002
 • Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva; Ulvenes, Pål & Johnson, Sverre Urnes (2016). The mobility inventory for agoraphobia avoidance alone scale: Factor structure and psychometric properties of subscales.. Assessment (Odessa, Fla.).  ISSN 1073-1911. . doi: 10.1177/1073191116659739
 • Johnson, Sverre Urnes & Hoffart, Asle (2016). Metacognitive therapy for comorbid anxiety disorders: A case study. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01515
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Havik, Odd E. & Nordgreen, Tine (2016). A survey of clinical psychologists' attitudes toward treatment manuals.. Professional psychology, research and practice.  ISSN 0735-7028.  47(5), s 340- 346 . doi: 10.1037/pro0000108
 • Johnson, Sverre Urnes; Vik, Jone Solberg & Hoffart, Asle (2015). Panikklidelse og agorafobi., I:  Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458437.  6.  s 99 - 114
 • Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes; Langkaas, Tomas Formo; Hedley, Liv Margaret; Hvidsten, Marit & Rasmussen, Aud (2013). Betydningen av spesifikke faktorer i behandling av angstlidelser, I: Gerd Kvale; Odd E. Havik; Einar Heiervang; Tone Tangen & Bente Storm Mowatt Haugland (red.),  Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01879-9.  12.  s 127 - 137
 • Hagen, Roger; Johnson, Sverre Urnes; Rognan, Even & Hjemdal, Odin (2012). Mot en felles grunn: En transdiagnostisk tilnærming til psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(3), s 247- 252

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnson, Sverre Urnes (2017, 09. april). "Grubling".. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Johnson, Sverre Urnes (2017, 18. mai). "Psyktnormalt - prosjektet".. [Radio].  NRK Buskerud.
 • Johnson, Sverre Urnes (2017, 05. september). Slik får du brukt med negative tanker.. [Internett].  NRK.no.
 • Johnson, Sverre Urnes (2016). Metacognition, cognition and anxiety: A process-outcome study..
 • Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle; Nordahl, H. M. & Wampold, Bruce E. (2016). MCT vs Diagnosis-specific CBT for complex anxiety disorders: A randomized controlled trial..
 • Neumer, Simon-Peter; Johnson, Sverre Urnes; Costache, Alexandra & Hagen, Roger (2016). Transdiagnostic treatments: A promising strategy for indicated prevention?.
 • Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2015). Bedre med pakkeforløp enn selvstandardisering.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2015). Trenger mer gyldig kunnskap om effekten av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(2), s 148- 148
 • Johnson, Sverre Urnes (2014). Er du redd? Her er psykologens råd.. PsykOpp Nytt.  4(21), s 37- 37
 • Johnson, Sverre Urnes (2014). Transdiagnostic metacognitive therapy for complex anxiety patients.
 • Johnson, Sverre Urnes (2014). Unyansert om diagnoser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(10), s 854- 855
 • Johnson, Sverre Urnes; Langkaas, Tomas Formo; Hagen, Roger & Halvorsen, Joar Øveraas (2014, 11. mars). - Betania Malvik bør være en vekker.  Adressa.no.
 • Johnson, Sverre Urnes; Langkaas, Tomas Formo; Halvorsen, Joar Øveraas & Hagen, Roger (2014). Omstridt behandling. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  s 10- 10
 • Johnson, Sverre Urnes; Lauvnes, Gunvor & Irgens, Audun Campbell (2014). Norsk forening for Metakognitiv Terapi. Tidsskrift for kognitiv terapi.  ISSN 1504-3142.  (3), s 46- 47
 • Johnson, Sverre Urnes; McEvoy, Peter; Montesano, Adrian & Hoffart, Asle (2014). Transdiagnostic Treatment Models.
 • Johnson, Sverre Urnes & Rognan, Even (2014). Transdiagnostic treatment of complex OCD.
 • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2014). Empiri, ikke personlig smak. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(12), s 1045- 1052
 • Johnson, Sverre Urnes; Sinkerud Johnson, Miriam & Hoffart, Asle (2014). Terapi vs medisiner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(4), s 8- 10
 • Johnson, Sverre Urnes; Halvorsen, Joar Øveraas; Sinkerud, Miriam; Hesselberg, Jan-Ole & Hagen, Roger (2013). Psykologutdanningens grunnpilar. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 19- 19
 • Halvorsen, Joar Øveraas; Johnson, Sverre Urnes; Olsen, Alexander & Hagen, Roger (2012). Fokus på forskning: Psykologforeningens hovedsatsningsområde 2013–2016. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(9), s 904- 906
 • Hagen, Roger; Johnson, Sverre Urnes & Rognan, Even (2011). Transdiagnostisk psykologisk behandling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. apr. 2013 13:53 - Sist endret 11. nov. 2016 12:26