Silje Bårdstu

Stipendiat
Bilde av Silje Bårdstu
English version of this page
Telefon +47-22845181
Rom S04-21
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Personlighetspsykologi

  • Utvikling av personlighetstrekket Agreeableness (Medmenneskelighet)

  • 2D4D digit ratio

  • Sosialpsykologi

  • Selv-regulering og emosjonsregulering

  • Utvikling av temperament og personlighet i barne- og ungdomsår

  • Kvantitativ metode

PhD-prosjekt:

Tentativ tittel på prosjektet: The origins of Agreeableness: A longitudinal investigation of individual and social antecedents during childhood and adolescence contributing to the development of Agreeableness.

 

Dette prosjektet baserer seg på data fra den longitudinelle studien TOPP (Tracking Opportunities and Problems in Childhood and Adolescence) i regi av Folkehelseinstituttet som innebærer 8 runder med datainnsamling fra barna var 18 måneder til 19 år.

Bakgrunn

2011: Mastergrad i Helse- og Sosialpsykologi, Psykologisk Institutt, UiO / Københavns Universitet. Oppgavetittel: Between a Rock and a Hard Place. A cross-sectional and longitudinal investigation of the psychosomatic consequences of witnesses to workplace bullying.

2009-2010: Markedsøkonomi, Handelshøyskolen BI.

2006-2008: Bachelor i Sosialpsykologi, Psykologisk Institutt, UiO / University of California, Berkeley.

 

Undervisning:

Veiledning av Master- og Bacheloroppgaver

Psy1101 Introduksjon i Sosial- og Personlighetspsykologi

Psy2101 Helsepsykologi

Psy4600 Samfunn, Helse, Utvikling

 

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Sosialpsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2012 09:00 - Sist endret 11. nov. 2016 09:30