Pravin Israel

Førsteamanuensis II
Bilde av Pravin Israel
Mobiltelefon +47-48029628
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse FoU avdeling Sykehusveien 25 Lørenskog
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykoterapiforskning om behandling av barn og ungdom i vanlig klinisk praksis (effektiveness forskning)

 • Foreldrerollen i behandling av barn og ungdom

 • Tilknytningsteori og betydning av tilknytningsrelasjonen for behandling av barn og ungdom med psykososiale vansker

 • Utvikling, tilpassing og implementering av familie-baserte intervensjoner

 • Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjoner for barn og ungdom med emosjonelle vansker

Bakgrunn

 • Cand psychol fra UiO (1998) og Dr.Psychol fra UiB (2006)

 • Seniorforsker ved FoU avdeling, Divisjon Psykiskhelsevern, Akershus Universitetssykehus 2009 =>

 • Spesialist i klinisk psykologi (NPF) med fordypning i klinisk barn og ungdom. Som psykolog i BUP ble jeg interessert i rolle foreldre/familie har i behandling av barn og ungdom. Både dr.grad og post-doc periode hadde fokus på tematikken

 • Som post-doc stipendiat (NFR) har innført en emprisk-basert familie modell for behandling av ungdom med depresjon(MDD) i BUP og evaluert behandlingseffekt i en RCT studie

Samarbeid

Samarbeider med University of Pennsylvania, USA for å etablere forskning og utdanning av "Attachment-Based Family Therapy (ABFT) for deprimert- og suicidal ungdom i Norge

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Israel, Pravin & Diamond, Guy S. (2012). Feasibility of attachment based family therapy for depressed clinicreferred Norwegian adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045. . doi: 10.1177/1359104512455811
 • Saastad, Eli; Winje, Brita Askeland; Israel, Pravin & Frøen, Frederik (2012). Fetal Movement Counting-Maternal Concern and Experiences: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial. Birth.  ISSN 0730-7659.  39(1), s 10- 20 . doi: 10.1111/j.1523-536X.2011.00508.x
 • Sund, Anne Mari; Bjelland, Ingvar; Holgersen, Helge; Israel, Pravin & Plessen, Kerstin J. (2012). Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(1), s 31- 39
 • Israel, Pravin; Diamond, Guy S.; Siqveland, Johan & Diamond, Gary M. (2011). What can attachment based family therapy offer depressed and suicidal youth? :. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  16(1), s 13- 17
 • Saastad, Eli; Israel, Pravin; Ahlborg, Tone; Gunnes, Nina & Frøen, Frederik (2011). Fetal movement counting - effects on maternal-fetal attachment: a multicenter randomized controlled trial. Birth.  ISSN 0730-7659.  38(4), s 282- 293 . doi: 10.1111/j.1523-536X.2011.00489.x
 • Langeveld, Johannes Hendrik; Israel, Pravin & Thomsen, Per Hove (2010). Parental relations and referral of adolescents to Norwegian mental health clinics. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  64(5), s 327- 333 . doi: 10.3109/08039481003675068
 • Israel, Pravin & Diamond, Guy S. (2009). Tilknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling.  ISSN 0332-5415.  37(1), s 36- 52

Se alle arbeider i Cristin

 • Israel, Pravin & Weimand, Bente (2015). Experiences of family relatives in ACT outreach in Norway.
 • Weimand, Bente & Israel, Pravin (2015). Team leaders' experiences with collaboration with relatives.
 • Weimand, Bente; Israel, Pravin & Ruud, Torleif (2014). Pårørende og ACT-team. En undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACT-team, og ACT-teamlederes erfaringer med samarbeid med pårørende.
 • Weimand, Bente & Israel, Pravin (2013). The role of relatives and caregivers in ACT.
 • Israel, K. Pravin (2006). Parent Involvement in the Mental Health Care of Children and Adolescents. Empirical Studies from Clinical Care Setting.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mai 2012 09:00 - Sist endret 18. des. 2015 10:41