Luigi Maglanoc

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Luigi Maglanoc
English version of this page
Telefon +47-22845151
Rom S01-29
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Klinisk Nevrovitenskap

  • Prediktorer  for depresjon

  • Strukturell og funksjonell MRI

  • Epigenetikk

Bakgrunn

Utdannelse

2011-2013: Mastergrad i kognitiv nerovitenskap, UiO

2008-2011: Bachelorgrad i psykologi, UiO

Relevant arbeidserfaring

2015: Vitenskapelig assistent, LCBC, UiO

2014:  Forskningsassistent, Huntington’s Disease Group, UCL

2013: Forskningsassistent, Institute of Psychiatry, King’s College of London

2012-2013: Forskningsassistent, NORMENT, UiO

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Fu, Cynthia HY; Costafreda, Sergi G; Sankar, Anjali; Adams, Tracey M; Rasenick, Mark M; Liu, Peng; Donati, Robert; Maglanoc, Luigi A; Horton, Paul & Marangell, Lauren B (2015). Multimodal functional and structural neuroimaging investigation of major depressive disorder following treatment with duloxetine. BMC Psychiatry. 15(82), doi: 10.1186/s12888-015-0457-2

  • Maglanoc, Luigi Angelo; Landrø, Nils Inge; Jonassen, Rune; Kaufmann, Tobias; Córdova-Palomera, Aldo; Hilland, Eva & Westlye, Lars Tjelta (2018). Data-driven clustering reveals a link between symptoms and functional brain connectivity in depression. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.  ISSN 2451-9022. . doi: 10.1016/j.bpsc.2018.05.005
  • Fu, Cynthia; Costafreda, Sergi; Sankar, Anjali; Adams, Tracey; Mark, Rasenick; Liu, Peng; Donati, Robert; Maglanoc, Luigi Angelo; Horton, Paul & Marangell, Lauren (2015). Multimodal functional and structural neuroimaging investigation of major depressive disorder following treatment with duloxetine. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  15 . doi: 10.1186/s12888-015-0457-2

Se alle arbeider i Cristin

  • Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Berge, Torkil; Maglanoc, Luigi Angelo; Kraft, Brage; Stiles, Tore Charles; Haaland Øksendal, Vegard & Landrø, Nils Inge (2016). Attention bias modification reduces symptom severity in Major Depression. Preliminary analysis from an ongoing longitudinal RCT study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2015 11:26 - Sist endret 4. nov. 2016 13:15