Lin Prøitz

Bilde av Lin Prøitz
English version of this page
Telefon +47-22845161
Mobiltelefon +47-97986897
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Midtøstenstudier

Faglige interesser

Jeg er forsker på forskningsprosjektet “Connected and Affected? A psychological study of digital youth practices and affect” sammen med Prof. Katrina Roen og Erik Carlquist (Postdoc) ved PSI. Prosjektet er en del av TIK/UiO prosjektet Responsible innovation and happiness: a new approach to the effects of ICTs.

Empiriske nedslagsfelt er nettengasjement, debatter og deltakelse som tematiserer

 • unge alenemødre 
 • lhbtqi 
 • helse
 • tilhørighet

Parallelt med PSI jobber jeg med ulike eksplorerende forsknings- og kunstsamarbeid i det normkritiske forskernettverket Forskerkollektivet.

Bakgrunn

Jeg har Phd i kjønn og medievitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2007. I avhandlingen The mobile phone turn triangulerte jeg ulike kvalitative metoder for å undersøke ungdoms selvforståelse, iscenesettelse av kjønn og seksualitet i tekst og bildemeldinger. Se blant annet Cute boys or game boys

Etter doktorgraden jobbet jeg som postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO, 2008-12) med et forskningsprosjekt om unge, offentlig intimitet og seksualitet i selvbiografiske digitale sjangere. Funn fra postdoktorprosjektet:

Funn fra doktor og postdoktorprosjektet: samarbeidsprosjektet Selvbilde: fra selvportrett til #selfie (med produsent, fotograf og grafisk design: Kristoffer Eliassen)

Samarbeidet med Kristoffer omfattet bok, utstilling og internasjonalt seminar. Aktivitetene kan ses her:  Øyeblikkfang

I perioden 2015-16 mottok jeg et individuelt Marie-Curie (MSCA) stipend fra ERC/H2020/ University of Sheffield at Visual social media lab og forsket på hvordan unges sosiale og politiske engasjement rundt flyktningkrisa kom til uttrykk i fotografier på sosiale medier i Norge og Storbritannia.

Funn fra studien:

Utover mine år i akademia, har jeg jobbet som ungdom og mobilforsker i Telenor Research og Innovation (2007-08), som seniorforsker ved Norsk barnebokinstitutt (2012-13), samt som oppdragsforsker ved Vestlandsforsking hvor jeg forsket på a) minoriteter, kjønn og mediebruk, b) barn og koding og c) arbeidsinnvandring som ressurs på Vestlandet (2014-2016).

Funn fra Vestlandsforsking:

Jeg er opprinnelig utdannet fotograf.

Verv

Ved siden av PSI jobber jeg med ulike eksplorerende forskningsprosjekt i det normkritiske forskernettverket Forskerkollektivet.

Nestleder i Norsk medieforskerlag.

Samarbeid

Jeg har siden 2011 samarbeidet med kunstnere og kuratorer om sjangerbrytende kunst-forskningsprosjekt. Dette har blant annet munnet ut i sam-kurateringen av utstillingen #JEG på Preus museum; utstillingen «Moving lines and knots» (Hellstrand, Pleym & Prøitz, Galleri KIT 2011); samt i Universitetsforlagets første digital-fødte kunst-forskerfagbok Selvbilde: Fra selvporttrett til #selfie som utgis av Universitetsforlaget på iBooks (Prøitz & Kristoffer Eliassen, 2016).

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Prøitz, Lin (2017). Visual social media and affectivity: the impact of the image of Alan Kurdi and young people’s response to the refugee crisis in Oslo and Sheffield . Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X. . doi: DOI: 10.1080/1369118X.2017.1290129
 • Prøitz, Lin; Azungi, Carol Dralega & Corneliussen, Hilde G. (2017). Mediebruk, samfunnsengasjement og sosial kapital i en digital æra: På jakt etter minoritetskvinner sine stemmer , I: John Roger Andersen; Eli Bjørhusdal; Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun (red.),  Immateriell kapital. Fjordantologien 2017.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028163.  kapittel 4.  s 69 - 87
 • Prøitz, Lin & Prøitz, Lin (2016). #SELFIE. Katalog.  ISSN 0904-2334.  27(2)
 • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?. Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X.  19(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/1369118X.2015.1093529
 • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  kapittel 15.  s 276291
 • Prøitz, Lin (2014). Male-stream móvil. Un estudio de la estética y los significados de los anuncios personales masculinos en deiligst.no, I: Amparo Lasén Días & Elena Cacado Aparicio (red.),  MEDIACIONES TECNOLÓGICAS : CUERPOS, AFECTOS Y SUBJETIVIDADES.  CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLO.  ISBN 978-84-7476-658-5.  kapittel.  s 87 - 98
 • Prøitz, Lin & Tønnessen, Elise Seip (2014). Tekstpraksis i mediesamfunnet, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  Kapittel 2.  s 20 - 38
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2012). Søndagsmiddag, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  delkapittel.  s 62 - 73
 • Prøitz, Lin (2012). Uten grenser, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  Kapittel.  s 74 - 83
 • Prøitz, Lin (2011). Disturbing Fine Memories? An empirical study of young people’s camphone family pictures . Photographies.  ISSN 1754-0763.  4(2), s 191- 209
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (2010). Emerging personal media genres . New Media and Society.  ISSN 1461-4448.  12(6), s 947- 963 . doi: 10.1177/1461444809352203
 • Prøitz, Lin & Due, Beathe (2010). Å tilskrive samtalen kjønn. En studie av kjønn og språk i en norsk telefonhistorisk kontekst, I: Pirjo Elovaara; Johanna Sefyrin; May-Britt Öhman & Christina Björkman (red.),  Travelling Thoughtfulness - Feminist Technoscience Stories.  Umeå University, Department of Informatics.  ISBN 978-91-7459-094-4.  kapittel.  s 65 - 83
 • Prøitz, Lin (2007). 'Alle har sitt familietre - og her er mitt' Å skrive sin egen historie. En studie av familiebildepraksis via familiealbum til mms, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kapittel 4.  s 73 - 92
 • Prøitz, Lin (2007). Mobile Media and Genres of the Self, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  Kapittel 11.
 • Prøitz, Lin (2005). Intimacy Fiction Intimate Discourses in Mobile Phone Communication amongst Norwegian Youth, In Nyiri Kristof (ed.),  "A Sense of Place. The Global and The Local in Mobile Communication".  Passagen Verlag.  kapittel.
 • Prøitz, Lin (2005). Cute Boys or Game Boys? The Embodiment of Femininity and Masculinity in Young Norwegians’ Text Message Love-Projects http://journal.fibreculture.org/issue6/issue6_proitz.html . Fibreculture Journal.  ISSN 1449-1443.  6

Se alle arbeider i Cristin

 • Prøitz, Lin (2016). Selvbilde: Fra selvportrett til #selfie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026428.  133 s.
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (red.) (2007). Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  273 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. juni 2017 14:58 - Sist endret 10. sep. 2017 19:18
include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://forskerkollektivet.no".

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter