Lin Prøitz

Bilde av Lin Prøitz
English version of this page
Telefon +47-22845161
Mobiltelefon +47-97986897
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er forsker på forskningsprosjektet “Connected and Affected? A psychological study of digital youth practices and affect” sammen med Prof. Katrina Roen og Erik Carlquist ved PSI. Prosjektet er en del av TIK/UiO prosjektet Responsible innovation and happiness: a new approach to the effects of ICTs. Vi undersøker hvordan teknologi påvirker unges helse, meningsopplevelser og følelse av tilhørighet. Vi undersøker dette kvalitativt med feministiske medieteorier og kritisk psykologiske perspektiver på affect og wellbeing. 

Vi har studert responsen i sosiale medier på tv-serien SKAM og sett på hvordan emosjoner og affekt veves gjennom måten de unge uttrykker seg på om tilhørighet og håp om sosial endring. VI har og gjennom en rekke dybdeintervjuer undersøkt SNAPCHAT som en mediert affektiv praksis blant unge. 

Parallelt med PSI jobber jeg med ulike eksplorerende forsknings- og kunstsamarbeid i det normkritiske forskernettverket Forskerkollektivet samt for Mental helse Ungdom der jeg i samarbeid med KUN undersøker hvordan unge lhbtqi bruker tjenester og informasjon som tilbys av helsestasjoner og helsesøstre i ulike norske og samiske kommuner. Jeg deltar og i forskningsprosjektet "Ikke-vestlig ungdom, dataspill, konflikt og regulering i et familieperspektiv", Vestlandsforsking

Bakgrunn

I perioden 2015-16 mottok jeg et individuelt Marie-Curie (MSCA) stipend fra ERC/H2020/ University of Sheffield at Visual social media lab og forsket på hvordan unges sosiale og politiske engasjement rundt flyktningkrisa kom til uttrykk i fotografier på sosiale medier i Norge og Storbritannia.

Resulatat fra Marie Curie Individual Fellowship:

Jeg har Phd i kjønn og medievitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2007. I avhandlingen The mobile phone turn triangulerte jeg ulike kvalitative metoder for å undersøke ungdoms selvforståelse, iscenesettelse av kjønn og seksualitet i tekst og bildemeldinger. Se blant annet Cute boys or game boys

Etter doktorgraden jobbet jeg som postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO, 2008-12) med et forskningsprosjekt om unge, offentlig intimitet og seksualitet i selvbiografiske digitale sjangere. Funn fra postdoktorprosjektet:

Funn fra doktor og postdoktorprosjektet: samarbeidsprosjektet Selvbilde: fra selvportrett til #selfie (med produsent, fotograf og grafisk design: Kristoffer Eliassen)

Samarbeidet med Kristoffer omfattet bok, utstilling og internasjonalt seminar. Aktivitetene kan ses her:  Øyeblikkfang

  Utover mine år i akademia, har jeg jobbet som ungdom og mobilforsker i Telenor Research og Innovation (2007-08), som seniorforsker ved Norsk barnebokinstitutt (2012-13), samt som oppdragsforsker ved Vestlandsforsking hvor jeg forsket på a) minoriteter, kjønn og mediebruk, b) barn og koding og c) arbeidsinnvandring som ressurs på Vestlandet (2014-2016).

  Funn fra Vestlandsforsking:

  Jeg er opprinnelig utdannet fotograf.

  Verv

  Ved siden av PSI jobber jeg med ulike eksplorerende forskningsprosjekt i det normkritiske forskernettverket Forskerkollektivet.

  Nestleder i Norsk medieforskerlag.

  Samarbeid

  Jeg har siden 2011 samarbeidet med kunstnere og kuratorer om sjangerbrytende kunst-forskningsprosjekt. Dette har blant annet munnet ut i sam-kurateringen av utstillingen #JEG på Preus museum; utstillingen «Moving lines and knots» (Hellstrand, Pleym & Prøitz, Galleri KIT 2011); samt i Universitetsforlagets første digital-fødte kunst-forskerfagbok Selvbilde: Fra selvporttrett til #selfie som utgis av Universitetsforlaget på iBooks (Prøitz & Kristoffer Eliassen, 2016).

  Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

  Publikasjoner

  • Prøitz, Lin (2017). Visual social media and affectivity: the impact of the image of Alan Kurdi and young people’s response to the refugee crisis in Oslo and Sheffield. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2017.1290129 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin; Azungi, Carol Dralega & Corneliussen, Hilde G. (2017). Mediebruk, samfunnsengasjement og sosial kapital i en digital æra: På jakt etter minoritetskvinner sine stemmer, I: John Roger Andersen; Eli Bjørhusdal; Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun (red.),  Immateriell kapital. Fjordantologien 2017.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028163.  kapittel 4.  s 69 - 87
  • Prøitz, Lin; Hjorth, Larissa & Lasén, Amparo (2017). Textures of intimacy: Witnessing embodied mobile loss, affect, and heartbreak, In Rikke Andreassen; Michael Nebeling Petersen; Katherine Harrison & Tobias Raun (ed.),  Mediated Intimacies:Connectivities, Relationalities and Proximities.  Routledge.  ISBN 9781138631861.  Chapter 4.  s 60 - 72 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin & Prøitz, Lin (2016). #SELFIE. Katalog.  ISSN 0904-2334.  27(2)
  • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?. Information, Communication and Society.  ISSN 1369-118X.  19(1), s 95- 110 . doi: 10.1080/1369118X.2015.1093529 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  kapittel 15.  s 276291 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2014). Male-stream móvil. Un estudio de la estética y los significados de los anuncios personales masculinos en deiligst.no, I: Amparo Lasén Días & Elena Cacado Aparicio (red.),  MEDIACIONES TECNOLÓGICAS : CUERPOS, AFECTOS Y SUBJETIVIDADES.  CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLO.  ISBN 978-84-7476-658-5.  kapittel.  s 87 - 98
  • Prøitz, Lin & Tønnessen, Elise Seip (2014). Tekstpraksis i mediesamfunnet, I: Elise Seip Tønnessen (red.),  Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02384-7.  Kapittel 2.  s 20 - 38 Vis sammendrag
  • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2012). Søndagsmiddag, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  delkapittel.  s 62 - 73 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2012). Uten grenser, I: Christel Sverre & Wencke Mühleisen (red.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  Kapittel.  s 74 - 83 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2011). Disturbing Fine Memories? An empirical study of young people’s camphone family pictures. Photographies.  ISSN 1754-0763.  4(2), s 191- 209 Vis sammendrag
  • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (2010). Emerging personal media genres. New Media and Society.  ISSN 1461-4448.  12(6), s 947- 963 . doi: 10.1177/1461444809352203 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin & Due, Beathe (2010). Å tilskrive samtalen kjønn. En studie av kjønn og språk i en norsk telefonhistorisk kontekst, I: Pirjo Elovaara; Johanna Sefyrin; May-Britt Öhman & Christina Björkman (red.),  Travelling Thoughtfulness - Feminist Technoscience Stories.  Umeå University, Department of Informatics.  ISBN 978-91-7459-094-4.  kapittel.  s 65 - 83
  • Prøitz, Lin (2007). 'Alle har sitt familietre - og her er mitt' Å skrive sin egen historie. En studie av familiebildepraksis via familiealbum til mms, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kapittel 4.  s 73 - 92
  • Prøitz, Lin (2007). Mobile Media and Genres of the Self, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  Kapittel 11.
  • Prøitz, Lin (2005). Intimacy Fiction Intimate Discourses in Mobile Phone Communication amongst Norwegian Youth, In Nyiri Kristof (ed.),  "A Sense of Place. The Global and The Local in Mobile Communication".  Passagen Verlag.  kapittel.
  • Prøitz, Lin (2005). Cute Boys or Game Boys? The Embodiment of Femininity and Masculinity in Young Norwegians’ Text Message Love-Projects http://journal.fibreculture.org/issue6/issue6_proitz.html. Fibreculture Journal.  ISSN 1449-1443.  6

  Se alle arbeider i Cristin

  • Prøitz, Lin (2016). Selvbilde: Fra selvportrett til #selfie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026428.  133 s. Vis sammendrag
  • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (red.) (2007). Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  273 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Holsten, Hilde Hartmann; Castellacci, Fulvio & Prøitz, Lin (2018, 07. mars). How does social media affect your well-being?. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
  • Holsten, Hilde Hartmann & Prøitz, Lin (2018, 26. februar). How does internet use affect well-being?. [Internett].  Phys Org.
  • Holsten, Hilde Hartmann; Prøitz, Lin & Castellacci, Fulvio (2018, 06. mars). Riktig bruk av sosiale medier kan gjøre deg lykkelig Vi bruker internett til å pleie forholdet til de vi kjenner. Det gjør oss mindre ensomme.. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2018). Selvbilde. Vis sammendrag
  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir & Vedøy, Gunn (2017). Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling. Reports from the University of Stavanger. 62. Vis sammendrag
  • Carlquist, Erik; Prøitz, Lin & Roen, Katrina (2017). A psychological study of digital youth practices and affect.
  • Prøitz, Lin (2017, 10. januar). Med skeivt blikk på verden <portrettintervju>. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
  • Roen, Katrina; Prøitz, Lin; Carlquist, Erik & Bostadløkken, Ida Pallin (2017). Negotiations of intersectional identities and differences online.
  • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2016). Digital and paper-based public information– a “must” for work immigrants in rural areas in Western Norway. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin; Corneliussen, Hilde G. & Azungi, Carol Dralega (2016). En studie i norske muslimske kvinners mediebruk og mediedeltakelse.
  • Azungi, Carol Dralega & Prøitz, Lin (2015). Mapping digital paths to integration in local municipalities in Sogn og Fjordane: The case of Stryn municipality. Vis sammendrag
  • Corneliussen, Hilde G. & Prøitz, Lin (2015). Kids Code in a remote village in Norway. Code clubs as a new arena for increasing girls' digital interest and competence?. Vis sammendrag
  • Mainsah, Henry & Prøitz, Lin (2015). Two Journeys into Research on Difference in a Nordic Context: A Collaborative Auto-Ethnography, In Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (ed.),  Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts.  Ashgate.  ISBN 9781472453495.  9.  s 169 - 186
  • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2015). «Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere».
  • Oulie, Hege; Holm-Johnsen, Hanne & Prøitz, Lin (2015). Fra synsmaskin til Instagram, Preus Museum. Vis sammendrag
  • Øberg, Steffen Pedersen & Prøitz, Lin (2015, 19. desember). Ny forskningsrapport: - Alan Kurdi (3) forandret flyktningdebatten.  Aftenposten.
  • Amundsen, Geir & Prøitz, Lin (2014, 02. desember). Gutta inntar Snapchat. Lavere terskel for å være "drøy" på Snapchat.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
  • bergmo, tonje & Prøitz, Lin (2014, 11. februar). Møt Duckface og Stoneface Kjønnsforskjeller forsterkes på nett. Der jenter dominerer i sosiale medier, spiller guttene helst spill. [Internett].  NRK. Vis sammendrag
  • Netteland, Grete & Prøitz, Lin (2014). "Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere». Statusrapport for delprosjekt 3 i prosjektet "Arbeidsinnvandring på Vestlandet - arbeidsinnvandrarar som regional ressurs”.
  • Prøitz, Lin (2014). Den digitale tekstsyklusen (Digital Litteratur).
  • Prøitz, Lin (2014). Digital Literature for Children and Youths.
  • Prøitz, Lin (2014). Digital barnelitteratur i Norge - en innføring. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2014). Fra SMS til Selfies. Selvframstillinger i en visuell digital ungdomskultur.
  • Eriksen, Kent-Amar & Prøitz, Lin (2013, 14. juni). Notorisk utro mot nye medier!.  Dagens Næringsliv.
  • Kraft, Kirsti & Prøitz, Lin (2013, 19. november). Blir vi mer sosiale av sosiale medier?. [Radio].  NRK P2 Ekkoloddet.
  • Kristiansen, Sandra Marie & Prøitz, Lin (2013, 29. april). Mobilvaner God morgen Norge. [TV].  TV2 Oslo.
  • Næss, Kaja & Prøitz, Lin (2013, 22. april). familiebilder på mobil. [Radio].  NRK p2 Kulturmorgen.
  • Prøitz, Lin (2013). Opplevelsens HerVær. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2013). Stemme - samfunn: hva skjer med barne og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres?. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2013). "Vær stille mitt hjerte, du har kjent verre enn dette".
  • Prøitz, Lin (2013). Words in motion. Book-apps and digital literature for children and youth. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2013). #Øyeblikkfang. Instagram og det sosiale fotografiets grenser. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin & Lindstad, Siri (2013, 16. april). Til sengs med mobilen. [Internett].  Kilden – informasjonssenter for kjønnsforskning. Vis sammendrag
  • Hellstrand, Ingvil; Pleym, Marit & Prøitz, Lin (2012). Moving Lines and Knots, In Christel Sverre & Wencke Mühleisen (ed.),  Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2854-0.  utstillingsbeskrivelse.
  • NRK, Oslo & Prøitz, Lin (2012, 19. mars). Puls. [TV].  Oslo.
  • Prøitz, Lin (2012). “Es casi como un accidente de tráfico: tienes que mirar…” Intimidad y privacidad en las vidas públicas de la gente ordinaria.
  • Prøitz, Lin (2012). Love Actually.
  • Fiske, Robin & Prøitz, Lin (2011, 29. mai). Online dagen er søndag.  Dagbladet.
  • Fiske, Robin & Prøitz, Lin (2011, 21. august). Treff en partner på nettet NETTDATE.  Dagbladet.
  • GISKEØDEGÅRD, Tove & Prøitz, Lin (2011, 12. februar). NETTDATING.  BERGENS TIDENDE BT MAGASINET.
  • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin & Pleym, Marit (2011). Moving lines and knots. Installasjon i utstilingen "Sammen om det?". Vis sammendrag
  • Hovda, Kristine & Prøitz, Lin (2011, 17. desember). Amors Sil.  Dagens Næringsliv.
  • Kværnes, S. & Prøitz, Lin (2011, 03. august). Digital Kjærlighetsjakt.  Rogalands Avis.
  • Prøitz, Lin (2011). Familie uten grenser, slektskap uten bånd: om hvordan en koreanskadoptert blir i slekt med Oscar II.
  • Prøitz, Lin (2011). Internett og dating.
  • Prøitz, Lin (2011). The fall of private intimacy.
  • Tangvald-Pedersen, Aslaug & Prøitz, Lin (2011, 24. september). DIGITAL LIVSSTIL - Nettsjekkerne er blitt ærlige.  VG helg.
  • Nipen, Kjersti & Prøitz, Lin (2010, 10. oktober). Facebook - en sosial epidemi.  AFTENPOSTEN.
  • Nipen, Kjersti & Prøitz, Lin (2010, 08. september). Kjønnsforskere vil reise kjerringa.  AFTENPOSTEN Morgen, Kultur.
  • Prøitz, Lin (2010). Camphone culture. A qualitative study of young Norwegian's camphone pictures of the family.
  • Prøitz, Lin (2010). Intimitet er antall centimeter du har mellom ....
  • Prøitz, Lin (2010). Intimitet som ferskvare. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.  23(1)
  • Prøitz, Lin (2010). Mobile Intimacies online.
  • Prøitz, Lin (2010). New media genres, new citizenship?.
  • Andersen, Unn Conradi & Prøitz, Lin (2009, 10. oktober). Fotofortellinger.  Dagbladet Magasinet, Kommentar.
  • Prøitz, Lin (2009). Gender and sexuality in autobiographical digital genres.
  • Prøitz, Lin (2009). Media use and lifestyles among youth in rural and urban Ukraine- Co-authors: Hanne Cecilie Geirbo, Mona Hovland Jakobsen and Per Hlemersen. FoU rapport (Telenor forskning og utvikling). 14. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2009). Norwegian youths and social media.
  • Prøitz, Lin (2009). Online male-streams. the aesthetics of men's personal ads.
  • Prøitz, Lin (2009). "Seksualitet og nye medier" (Delkapittel), s 52-55 i Åse Røthing, Culcom/ Utdanningsdirektoratet 2009; Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskoleopplæringen. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2009). Toxic Queer? A study of self-performances in digital match-making and social networking societies among Norwegian men and women.
  • Prøitz, Lin (2007). Family album photos. 18th Nordic conference on media and communication, Helsinki.
  • Prøitz, Lin (2007). The Mobile Phone Turn – A Study of Gender, Sexuality and Subjectivity in Young People’s Mobile Phone Practices. Acta Humaniora. 314. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2007). The mobile phone turn. a study of gender, sexuality and subjectivity in young people's mobile phone practices. Acta Humaniora. 314.
  • Prøitz, Lin (2007). Youth 2007. Co-authors: H.C. Geirbo, M. Jensen, K. Thrane, T.E. Johnsen. FoU rapport (Telenor forskning og utvikling). R 34. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2005). Dislocating Gender. Young Norwegian's Love projects in text- and multimedia messages.
  • Prøitz, Lin (2005). Gender and text messages.
  • Prøitz, Lin (2004). CUL8!. Likestilt/ Kjønnsrettferdighet - for hvem?.  1(1), s 7- 9
  • Prøitz, Lin (2004). Mobile Communication and New Interfaces: The relation between young people�s use and domestication of personal ICT-based media.
  • Prøitz, Lin (2004). The Mobile Gender. A Study of Young Norwegian People's Gender Performances in Text Messages.
  • Prøitz, Lin (2004). The Monster, The Myth, The Metaphor. Mobile Phone and New Intimacy?.
  • Prøitz, Lin (2004). "Det Finnes Ikke Homoseksuelle i Pakistan". Likestilt/ Kjønnsrettferdighet - for hvem?.  1(1), s 21- 23 Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin (2004). Intimacy fiction.
  • Prøitz, Lin (2004). Mobile gender.
  • Prøitz, Lin & Olsen, Claude r. (2004, 29. april). "Ungdommens Nye Kroppsdel".  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
  • Prøitz, Lin & Due, Beathe (2003). Nye grensesnitt, mobile kjønn.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 22. juni 2017 14:58 - Sist endret 28. feb. 2018 14:18

  Prosjekter