Line Indrevoll Stänicke

Universitetslektor - Psykologisk institutt
Bilde av Line Indrevoll Stänicke
Mobiltelefon 900 74 874
Rom V02-04
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Forskning på selvskading og selvmordsproblematikk

 • Dynamisk psykoterapi og psykoanalyse

 • Teoretisk forskning og kasusstudier

 • Utviklingspsykologi og ungdom

Undervisning

PSYC 4302 Psykologisk behandling av voksne

PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

Bakgrunn

PhD stipendiat Universitetet i Oslo/ Lovisenberg sykehus

Spesialist i klinisk arbeid med barn og voksne

Spesialist i voksenpsykologi

Kandidat ved Institutt for psykoanalyse

Klinisk erfaring fra skolehelsetjeneste, poliklinikk for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, samt allmennpsykiatrisk døgnenhet

Verv

Redaktør i Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi

Prosjekter

Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study, PhD project (pågående). Supervisors: Siri E. Gullestad & Hanne Having.

Terapeuters erfaring fra arbeid med ungdommer som selvskader, hovedoppgaveprosjekt (pågående). Student: Elisabeth Robstad. Veiledere: Line I. Stänicke & Hanne Haavind. 

The experiences of therapists working with youth who harm themselves, hovedoppgaveprosjekt (pågående). Student: Maria Dommersnes Ramvi. Veiledere: Line I. Stänicke & Hanne Haavind.

Vi syr ikke sånne som deg - om hvordan pasienter som selvskader beskriver møter med helsevesenet i blogger. Hovedoppgave ved Astrid Dåstøl, levert høst 2017. Veiledere: Svein Mossige & Line Stänicke. https://www.duo.uio.no/handle/10852/53585?show=full

Stänicke, L.I. (2014). "Jeg vil ikke sitte her, jeg vil ut og leve". Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgang til arbeidsliv. Rapport LO. https://www.lo.no/Documents/Velferd/Ungdommer%20med%20psykiske%20lidelser%20WEB.pdf

Stänicke, L.I. (2008). Psykologrollen i bydel St.Hanshaugen. Et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals Institutt og bydel St.Hanshaugen 2006-2008. Prosjektrapport, Lovisenberg diakonale sykehus

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How Do Young People Understand Their Own Self-harm? A Meta-synthesis of Adolescents' Subjective Experience of Self-harm.  Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346. . doi:10.1007/s40894-018-0080-9
 • Gjesvik, Katrine Heim, Stänicke, Line Indrevoll, Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone (2018). Gruppeterapi med ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(1), 30-35. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=503783&a=3
 • Landmark, Anders Flækøy & Stänicke, Line Indrevoll (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp. I: Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49734-4. s. 54-71
 • Stänicke, Erik & Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykoanalytisk terapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 4.  s 73 - 91
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, Line Indrevoll (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 773- 780 
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Mentalisering i arbeide med barn og ungdom.  Mellanrummet.  ISSN 2000-8511.  27(2), s 19- 31 
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi - sett i lys av noen sentrale psykodynamiske begreper.  Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi.  ISSN 1404-5559.  26(1), s 22- 35 
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  kapittel 8.  s 141 - 159
 • Stänicke, Line Indrevoll (2010). Selvmord og selvmordsvurdering, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380271.  kapittel 21.  s 354 - 369
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How Do Young People Understand Their Own Self-harm? A Meta-synthesis of Adolescents' Subjective Experience of Self-harm. Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346. . doi: 10.1007/s40894-018-0080-9
 • Stänicke, Erik & Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykoanalytisk terapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 4.  s 73 - 91
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, Line Indrevoll (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 773- 780
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Mentalisering i arbeide med barn og ungdom. Mellanrummet.  ISSN 2000-8511.  27(2), s 19- 31
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi - sett i lys av noen sentrale psykodynamiske begreper. Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi.  ISSN 1404-5559.  26(1), s 22- 35
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  kapittel 8.  s 141 - 159
 • Stänicke, Line Indrevoll (2010). Selvmord og selvmordsvurdering, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380271.  kapittel 21.  s 354 - 369

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.  541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Line Indrevoll; Gjesvik, Katrine Heim; Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone Irene (2018). Gruppeterapi med ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(1), s 30- 35
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekøy (2018). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 26. juni). Selvskading, http://www.dagbladet.no/magasinet/selvskading/67688646.  Dagbladet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 28. april). Slik håndterer du sinte barn, TV2 God morgen Norge, http://www.tv2.no/v/1190969/. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading - en multippel kasus studie.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms utviklingstema, selvskading og mentalisering.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom indre og ytre verden. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (3)
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Adolescents`subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Selvskadingens fenomenologi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp, I: Anne Kristine Bergem (red.),  Kroppen i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49734-4.  kapittel 4.  s 54 - 71
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdom og relasjonelle utfordringer - utvikling eller patologi?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det redde barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det uforståelige barnet.
 • Haugsgjerd, Svein; Engell, Susanne; Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Debatten om spiseforstyrrelse og behandling: En metode kan ikke kurere alt og alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Psykoanalysen i offentlig psykisk helsevern.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescent girls´ subjective experience of self-harm..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescents subjective experience of self-harming behavour. Understanding individual differences.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske helse.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske vansker.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 29. september). Flytting med barn. [Internett].  VG.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Hvordan jobbe med ungdom med selvmordsfare og selvskading?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Klassikeren; D. W. Winnicott, Playing and reality (1971).. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(6), s 536
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 04. august). Nyhetslunsj på NRK. Om barn og spiseforstyrrelse. [Radio].  NRK, Dagsrevyen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 10. august). Nyhetslunsj, P2, intervju om barn og spisevansker. [Radio].  P2 Nyhetslunsj.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Om psykisk vansker, utdanning og arbeidsliv.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(2), s 2- 3
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(1), s 2- 4
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeide.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Skolefravær, skolevegring og skolefrafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Suicidalitet og ivaretagelse av hjelperen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms psykiske helse og lidelse..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema og utfordringer i vår tid.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema, fravær og frafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema, fravær og frafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstemaer, fravær og frafall..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Vurdering suicidalitet og akutte kriser.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Urnes, Anne-Grethe (2015). De turbulente ungdomsårene..
 • Stänicke, Line Indrevoll & Urnes, Anne-Grethe (2015). De turbulente årene.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Barn og unges psykiske helse.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Barn og unges psykiske helse.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Bokanmeldelse: Underteksten - psykoanalytisk terapi i praksis. Matrix.  ISSN 0109-646X.  31(1), s 46- 48
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Dokumentasjon av selvmordsrisiko.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014, 27. oktober). Her går det galt når unge blir uføre.  dagbladet.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). "Jeg vil ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve!" Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv..
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Kliniske eksempler på utviklingsveier fra ungdomstid til voksen alder - Psykiske vansker, utdanning og arbeidsliv.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Kombinasjon MBT-A og MBT-F.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Mentaliseringsfokus i behandling av pasienter med tilbakevendende selvmordsproblematikk.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykisk helse og lidelse i ungdomstiden - utfordringer og muligheter i vår tid.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykoterapi med ungdom og tilbakevendende selvmordsproblematikk – utfordringer og muligheter.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Relasjonelle utfordringer i ungdomsterapi.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Selvmordsproblematikk.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Selvmordsproblematikk.
 • Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Ungdommens bevegelser, utviklingstemaer og utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2013). Mentalisering i behandling av pasienter med tilbakevendende selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2013, 28. august). Norske barn blir mest mobbet i Europa. [TV].  NRK, Dagsrevyen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2013). Tidlige emosjonelle erfaringers betydning for psykisk helse og lidelse.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2013). Ungdom og begynnende personlighetsforstyrrelse.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Holgersen, Helge (2013). Redaksjonelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  30(4), s 248- 250
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stokkeland, Jon Morgan (2013). Redaksjonelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  30(2), s 74- 76
 • Stänicke, Line Indrevoll & Østlie, Kristin (2013). Psykisk status, vurdering og selvmordsrisiko 1-4.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Relasjonelle utfordringer i ungdomsterapi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Selvmordsproblematikk - vurdering og forståelse.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Ungdommens bevegelser, utfordringer og muligheter.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Ahlin, Göran (2012). Redaksjonelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  29(4), s 2- 6
 • Stänicke, Line Indrevoll & Rustad, Nora (2012). Gruppeterapi med ungdom.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Tjelta, Svein (2012). Redaksjonelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  29(1), s 2- 5
 • Stänicke, Line Indrevoll (2011, 03. august). Reaksjoner hos ungdom som deltok på Utøya. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Rustad, Nora (2011). Prosjektrapport. Gruppeterapi med ungdom. Nic Waals Institutt, 2009-2011.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2010, 20. september). Intervju om konsekvenser for barn og ungdom med foreldre med psykiske vansker. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2008). Psykologtjenesten i bydel St.hanshaugen. Et samarbeid mellom bydel St.hanshaugen og Nic Waals Institutt. Lovisenberg diakonale sykehus, 2006-2008.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 10:18 - Sist endret 3. feb. 2018 20:20