Krister Fjermestad

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Krister Fjermestad
English version of this page
Telefon +47-22845211
Mobiltelefon 94201947
Rom S02-27
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kartlegging og behandling av angst hos barn.

 • Sjeldne genetiske diagnoser

 • Behandlingsprosesser og allianse

Bakgrunn

Krister Fjermestad er Dr. Psychol fra Universitetet i Bergen 2012. Doktorgraden hans handler om allianse i behandling av angst hos barn. Hovedinteresseområdene er angstlidelser hos barn, behandlingsprosesser, og sjeldne diagnoser.

Han er involvert i et større randomisert kontrollert studie av angstbehandling av barn på Vestlandet. Han arbeider 20% på Frambu senter for sjeldne diagnoser, med ansvar for forskning, undervisning og konsultasjoner og han har arbeidet flere år i barne- og ungdomspsykiatrien.

Samarbeid

Fjermestad har nære samarbeidspartnere på Yale University og Virginia Commonwealth University i USA. Fjermestad er leder for Norsk Psykologforenings spesialistutvalg for barn og unge.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

 • Fjermestad, Krister; Nyhus, Livø; Kanavin, Øivind J.; Heiberg, Arvid & Hoxmark, Lise Beate (2018). Health Survey of Adults with Neurofibromatosis 1 Comparedto Population Study Controls. Journal of Genetic Counseling.  ISSN 1059-7700. . doi: https://doi.org/10.1007/s10897-018-0229-5
 • Fjermestad, Krister; Lerner, Matthew D.; McLeod, Bryce D.; Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Havik, Odd E.; Öst, Lars-Göran & Silverman, Wendy K (2017). Motivation and treatment credibility predict alliance in cognitive behavioral treatment for youth with anxiety disorders in community clinics. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762. . doi: 10.1002/jclp.22551
 • Fjermestad, Krister; Nilsen, Wendy; Johannessen, Tina D. & Karevold, Evalill Bølstad (2017). Mothers’ and Fathers’ Internalizing Symptoms Influence Parental Ratings of Adolescent Anxiety Symptoms. Journal of family psychology.  ISSN 0893-3200.  31(7), s 939- 944 . doi: 10.1037/fam0000322
 • Fjermestad, Krister; Runsjø, Fredrik & Stokke, Simen (2017). Self-reported health in parents of boys with sex chromosome aneuploidies. Children's health care.  ISSN 0273-9615. . doi: 10.1080/02739615.2017.1318388
 • Fjermestad, Krister & Stokke, Simen (2017). Sleep problems and life satisfaction as predictors of health in men with sex chromosome aneuploidies. Behavioral Medicine.  ISSN 0896-4289.  s 1- 7 . doi: 10.1080/08964289.2017.1282852
 • Fjermestad, Krister; Wahlborg, Marte Strandheim; Stokke, Simen; Haugland, Bente Storm Mowatt; Havik, Odd E. & Wergeland, Gro Janne (2017). Behavioral inhibition in boys with sex chromosome aneuploidies compared to a clinical sample. Advances in Neurodevelopmental Disorders.  ISSN 2366-7532. . doi: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.04.029
 • Kodal, Arne; Bjelland, Ingvar; Gjestad, Rolf; Wergeland, Gro Janne; Havik, Odd E.; Heiervang, Einar & Fjermestad, Krister (2017). Subtyping social anxiety in youth. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  49, s 40- 47 . doi: 10.1016/j.janxdis.2017.03.009
 • Kodal, Arne; Fjermestad, Krister; Bjelland, Ingvar; Gjestad, Rolf; Øst, Lars Gøran; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Havik, Odd E.; Heiervang, Einar & Wergeland, Gro Janne (2017). Long-term effectiveness of cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  53, s 58- 67 . doi: 10.1016/j.janxdis.2017.11.003
 • Rusten, Birgitte Kristin; Midtstigen, Ingri; Gjems, Solveig & Fjermestad, Krister (2017). Behandling av barn og unge med konversjonslidelser : en litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(8), s 723- 731
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Fjermestad, Krister; Torsheim, Torbjørn; Havik, Odd E.; Heiervang, Einar & Öst, Lars-Göran (2016). Competence and adherence scale for cognitive behavioral therapy (CAS-CBT) for anxiety disorders in youth: Psychometric properties. Psychological Assessment.  ISSN 1040-3590.  28(8), s 908- 916 . doi: 10.1037/pas0000230
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran & Hudson, Jennie L. (2016). Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety, In Ross G. Menzies; Michael Kyrios & Nikolaos Kazantzis (ed.),  Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies.  Australian Academic Press.  ISBN 9781922117700.  3.  s 13 - 17
 • Fjermestad, Krister; Kanavin, Øivind J.; Næss, Eva Elisabeth; Hoxmark, Lise Beate & Hummelvoll, Grete (2016). Health survey of adults with Hereditary Spastic Paraparesis compared to population study controls. Orphanet Journal of Rare Diseases.  ISSN 1750-1172.  11(98) . doi: 10.1186/s13023-016-0469-0
 • Fjermestad, Krister; Lerner, Matthew D.; McLeod, Bryce D; Wergeland, Gro Janne; Heiervang, Einar; Silverman, Wendy K.; Öst, Lars-Göran; De Los Reyes, Andres; Havik, Odd E. & Haugland, Bente Storm Mowatt (2016). Therapist-youth agreement on alliance change predicts long-term outcome in CBT for anxiety disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.  ISSN 0021-9630.  57(5), s 625- 632 . doi: 10.1111/jcpp.12485
 • Fjermestad, Krister; McLeod, Bryce D; Tully, Carrie B. & Liber, Juliette (2016). Therapist characteristics and strategies for enhancing the therapeutic alliance and treatment outcomes with adults, In Sara Maltzman (ed.),  Oxford handbook of treatment processes and outcomes in counseling psychology. A Multidisciplinary, Biopsychosocial Approach.  Oxford University Press.  ISBN 9780199739134.  7.
 • Fjermestad, Krister; Næss, Eva Elisabeth; Bahr, David & Gravholt, Claus H (2016). A 6-year Follow-up survey of health status in middle-aged women with Turner syndrome. Clinical Endocrinology.  ISSN 0300-0664.  85(3), s 423- 429 . doi: 10.1111/cen.13068
 • Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Marin, Carla E.; Bjelland, Ingvar; Haugland, Bente Storm Mowatt; Silverman, Wendy K.; Öst, Lars-Göran; Bjåstad, Jon Fauskanger; Oeding, Kristin; Havik, Odd E. & Heiervang, Einar (2016). Predictors of treatment outcome in an effectiveness trial of cognitive behavioral therapy for children with anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  76, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.brat.2015.11.001
 • Fjermestad, Krister; Stokke, Simen; Wergeland, Gro Janne; Anticich, Sarah; Haugland, Bente Storm Mowatt; Havik, Odd E. & Heiervang, Einar (2015). Socio-emotional problems in boys with sex chromosome aneuploidies compared to a clinical sample. Children's health care.  ISSN 0273-9615.  44(1), s 40- 53 . doi: 10.1080/02739615.2013.876538
 • Fjermestad, Krister; Vatne, Torun Marie & Gjone, Inger Helene (2015). Cognitive behavioral therapy for adolescents with 22q11.2 deletion syndrome. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities.  ISSN 2044-1282.  9(1), s 30- 39 . doi: 10.1108/AMHID-05-2014-0017
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2015). Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
 • Roberts, Susanna; Keers, Robert; Lester, Kathryn J.; Coleman, Jonathan R.I.; Breen, Gerome; Arendt, Kristian; Blatter-Meunier, Judith; Cooper, Peter; Creswell, Cathy; Fjermestad, Krister; Havik, Odd E.; Herren, Chantal; Hogendoorn, Sanne M.; Hudson, Jennifer L.; Krause, Karen; Lyneham, Heidi J.; Morris, Talia; Nauta, Maaike; Rapee, Ronald M.; Rey, Yasmin; Schneider, Silvia; Schneider, Sophie C.; Silverman, Wendy K; Thastum, Mikael; Thirlwall, Kerstin; Waite, Polly; Eley, Thalia C. & Wong, Chloe C.Y. (2015). HPA axis related genes and response to psychological therapies: genetics and epigenetics. Depression and Anxiety (Print).  ISSN 1091-4269.  32(12), s 861- 870 . doi: 10.1002/da.22430
 • Stokke, Simen; Fjermestad, Krister & Bahr, David (2015). Utdanning, arbeid og helse blant menn med Klinefelters syndrom og andre mannlige kjønnskromosomavvik. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  80(2), s 39- 47
 • Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Marin, Carla E.; Haugland, Bente Storm Mowatt; Silverman, Wendy K.; Øst, Lars Gøran; Havik, Odd E. & Heiervang, Einar (2015). Predictors of dropout from community clinic child CBT for anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  31, s 1- 10 . doi: 10.1016/j.janxdis.2015.01.004
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2014). Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
 • Jensen, Tine Kristin; Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo & Fjermestad, Krister (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.  ISSN 1753-2000. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wergeland, Gro Janne Henningsen; Fjermestad, Krister; Marin, Carla E.; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Oeding, Kristin; Bjelland, Ingvar; Silverman, Wendy K.; Øst, Lars Gøran; Havik, Odd E. & Heiervang, Einar (2014). An effectiveness study of individual vs. group cognitive behavioral therapy for anxiety disorders in youth. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  57(1), s 1- 12 . doi: 10.1016/j.brat.2014.03.007
 • Jensen, Tine Kristin; Fjermestad, Krister; Granly, Lene & Wilhelmsen, Nicolai (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.
 • Fjermestad, Krister; McLeod, Bryce D; Heiervang, Einar; Havik, Odd E.; Øst, Lars Gøran & Haugland, Bente Storm Mowatt (2012). Factor structure and validity of the therapy process observational coding system for child psychotherapy-alliance scale. Journal of clinical child and adolescent psychology (Print).  ISSN 1537-4416.  41(2), s 246- 254 . doi: 10.1080/15374416.2012.651999
 • Fjermestad, Krister; Haugland, Bente Storm Mowatt; Heiervang, Einar & Øst, Lars Gøran (2009). Relationship Factors and Outcome in Child Anxiety Treatment Studies. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  14(2), s 195- 214 . doi: 10.1177/1359104508100885
 • O'Leary, Emily Marie McHugh; Barrett, Paula & Fjermestad, Krister (2009). Cognitive-behavioral family treatment for childhood obsessive-compulsive disorder: A 7-year follow-up study. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  23(7), s 973- 978 . doi: 10.1016/j.janxdis.2009.06.009
 • Fjermestad, Krister; Kvestad, Ingrid; Daniel, Marguerite & Lie, Gro Therese (2008). "It can save you if you just forget": Closeness and Competence as Conditions for Coping among Ugandan Orphans. Journal of Psychology in Africa.  ISSN 1433-0237.  18(3), s 445- 455

Se alle arbeider i Cristin

 • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister & Rogde, Anja Høye (2017). Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom, I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Kapittel 2.  s 43 - 66
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Fjermestad, Krister; Torsheim, Torbjørn; Havik, Odd E.; Heiervang, Einar & Öst, Lars Göran (2014). Psychometric evaluation of a measure for adherence/competence for CBT with child anxiety disorders.
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Fjermestad, Krister; Torsheim, Torbjørn; Havik, Odd E.; Heiervang, Einar & Öst, Lars-Göran (2014). Psychometric evaluation of a measure for adherence/competence for CBT with child anxiety disorders.
 • Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo; Fjermestad, Krister & Jensen, Tine Kristin (2014). Unaccompanied Asylum Seeking Children - Development of Mental Health and Post-Traumatic Stress Symptoms after Settlement. Vis sammendrag
 • Fjermestad, Krister (2012). The therapeutic alliance in cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders.
 • Rogde, Anja Høye; Fjermestad, Krister & Bjåstad, Jon Fauskanger (2012). The friends for life program as indicated prevention in schools.
 • Haaland, Synne Unstad; Kvestad, Ingrid & Fjermestad, Krister (2011). For få psykologer? :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(9), s 920
 • Christensen, Marianne; Skogstad, Randi Sigrun; Fjermestad, Krister & Havik, Odd E. (2009). What predicts quality of the therapeutic alliance in a cognitive behavioural treatment for children with anxiety disorders? Therapeutic alliance measured from the patient, therapist and observer perspektive.
 • Fjermestad, Krister; McLeod, Bryce D & Havik, Odd E. (2009). Predictors of therapeutic alliance in child anxiety treatment.
 • Fjermestad, Krister & Haugland, Bente Storm Mowatt (2007). The relationship between process variables and outcome in randomised controlled trials of CBT for children and adolescents.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. feb. 2016 13:42 - Sist endret 4. nov. 2016 13:10