kjerbe

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Kognitiv normalutvikling og plastisitet

  • Hvordan kunnskap om normalutvikling og kognitiv trening hos normalpopulasjonen kan overføres til kliniske intervensjoner

  • Utfall og rehabilitering etter ervervet hjerneskade

  • Eksekutive funksjoner

  • Smerte- og symptomlidelser, og overgangen mellom psykisk og somatisk helse

Jeg jobber som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen «Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon» (LCBC).  Gjennom prosjektet «Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition» er jeg med på å undersøke hvilke faktorer som predikerer endringer i nevrokognisjon gjennom livet.

Bakgrunn

  • Vitenskapelig assistent, Psykologisk Institutt ved NTNU, 2015

  • Cand.Psychol., NTNU, 2015

  • Bachelorgrad i musikkvitenskap, UiO, 2007

Hovedoppgavetittel

Psychotherapeutic interventions for patients with prolonged recovery after mild traumatic brain injury

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 08:30