Kjersti Bergersen

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt
Bilde av Kjersti Bergersen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Kognitiv normalutvikling og plastisitet

  • Hvordan kunnskap om normalutvikling og kognitiv trening hos normalpopulasjonen kan overføres til kliniske intervensjoner

  • Utfall og rehabilitering etter ervervet hjerneskade

  • Eksekutive funksjoner

  • Smerte- og symptomlidelser, og overgangen mellom psykisk og somatisk helse

Jeg jobber som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen «Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon» (LCBC).  Gjennom prosjektet «Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition» er jeg med på å undersøke hvilke faktorer som predikerer endringer i nevrokognisjon gjennom livet.

Bakgrunn

  • Vitenskapelig assistent, Psykologisk Institutt ved NTNU, 2015

  • Cand.Psychol., NTNU, 2015

  • Bachelorgrad i musikkvitenskap, UiO, 2007

Hovedoppgavetittel

Psychotherapeutic interventions for patients with prolonged recovery after mild traumatic brain injury

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 08:30