Kari Slinning

Førsteamanuensis II
Bilde av Kari Slinning
Mobiltelefon 98647410
Rom V03-09
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse RBUP Øst og Sør Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Tidlig intervensjon

 • Tilknytning

 • Betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel

 • Implementering av kartleggingsverktøy og metoder i 1. og 2. linjetjenesten

Undervisning

Bakgrunn

Kari Slinning er Dr.psychol og har jobbet som forsker ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped-og småbarns spykiske helse, RBUP Sør og Øst.

Slinning har vært involvert i flere av forskningsprosjektene ved kompetansenettverket, blant annet KVIK-prosjektet, ADBB og Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre.

Hun har en aktiv rolle i implementeringen av tilknytningsmetodene Circle of Security (COS) som gjøres i regi av Spedbarnsnettverket.

Slinning er også tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør i en 20 % stilling.

Hun har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Emneord: Utviklingspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (red.) (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  800 s.
 • Eberhard-Gran, Malin M C & Slinning, Kari (2007). Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Nasjonalt folkehelseinstitutt.  ISBN 978-82-8082-208-6.  63 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild & Drozd, Filip (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved forelde barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina & Slinning, Kari (2017). Implementation of an internet intervention for postpartum depression in well-baby clinics.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Lisøy, Carina & Slinning, Kari (2017). Mamma Mia - En implementeringspilot av en internett intervention for forebygging av fødselsdepresjon i helsestasjonstjenesten.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Valla, Lisbeth & Slinning, Kari (2017). Use of cut-off criteria and trajectories for identification and assessment of postpartum depressive symptoms.
 • Drozd, Filip; Slinning, Kari & Bekken, Anita (2017). Kan ”Newborn behavioral observation” øke sensitivitet og mestringsfølelse hos førstegangsfødende? .
 • Nielsen, Bettina; Oddli, Hanne; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2017). The Use and Implementation of the Circle of Security-Virginia Family Model in Health and Social Services .
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure .
 • Bjørnerud, Kine Malin Eidstuen; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2016). En internett-basert intervensjon for å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse i svangerskap og barseltid: En intervjuundersøkelse.
 • Greve, Rakel Aasheim; Braarud, Hanne Cecilie & Slinning, Kari (2016). Feasibility and acceptability of the Newborn Behavioral Observation (NBO) System in well-baby clinics.
 • Nielsen, Bettina; Sandnes, Kjersti; Lindberg, Astri; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2016). Implementering av Trygghetssirkelen i norske helse- og sosiale tjenester: En studie ved bruk av ulike forskningsperspektiver.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2016). Gravide og småbarnsforeldre som har rusproblemer, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  19.  s 257 - 267
 • Slinning, Kari (2016, 01. desember). Fire år i mørket. . [Radio].  P3.
 • Slinning, Kari & Kallevik, Elin Olsen (2016, 16. november). Søvn hos sped- og småbarn . [Internett].  psykologforeningen.no.
 • Slinning, Kari; Nygaard, Egil & Walhovd, Kristine B (2016). Barn og unge av mødre med rusproblemer. Hvordan går det med dem? Resultater fra 20 år med oppfølging.
 • Slinning, Kari & Sandtrø, Hege Pettersen (2016). The Newborn Behavioral Observations System - Et spedbarnsfokusert relasjonsbasert observasjonsmetode, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  32.  s 437 - 448
 • Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2016). Med blikk på barnet som person- Skreddersydd samspillsveiledning basert på the Newborn Behavioral Observation (NBO)systems. .
 • Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas & Drozd, Filip (2016). NBO with premature infants and their parents in a home-based hospital setting: Strengths, challenges and potential for further development.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar & Slinning, Kari (2015). Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene .
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie & Slinning, Kari (2015). The dissemination of an internet intervention to promote well-being and prevent postpartum depression among pregnant and postpartum women in health services .
 • Haga, Silje Marie; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2015). Mamma Mia – en nettbasert intervensjon for barseldepresjon: En kvalitativ analyse av styrker, svakheter, muligheter og begrensninger .
 • Haga, Silje Marie; Slinning, Kari & Drozd, Filip (2015). Mamma Mia: a web-based intervention to prevent postpartum depressive symptoms and enhance subjective well-being”..
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Slinning, Kari (2015). Alkoholbruk i graviditet og risiko for FASD.
 • Slinning, Kari (2015). Introduksjon til The newborn Behavioral Observation system - NBO.
 • Slinning, Kari (2015). Newborn Behavioral Observations. .
 • Slinning, Kari (2015). Spedbarnsforskningen satt ut i praksis- Brobygging mellom forskning og klinikk..
 • Slinning, Kari (2015). The Newborn behavioral observation (NBO) - en relasjonsbyggende metode i arbeid med nyfødte (0-3 mnd.) og deres foreldre .
 • Slinning, Kari (2015). The newborn Behavioral Observation System- en rssursorientert metode for å styrke foreldres sensitivitet til spedbarnets nonverbale språk..
 • Slinning, Kari (2015). Tilknytningssirkelen basert på Virginiamodellen med innføring i nyere tilknytningsteori og forskning og hovedelementene i COS virginiamodellen, både den psykoedukative modellen og den individuelle familiemodellen. .
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Hovedoppsummering fra Kvik prosjektet.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Hovedoppsummering fra Kvik prosjektet.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Newborn Behavioral Observation (NBO) training.
 • Slinning, Kari & Valla, Lisbeth (2015). Trygghetssirkelen.
 • Berg-Nielsen, Turid Suzanne & Slinning, Kari (2014). Dette bør du se etter når du skal velge barnehage for ettåringen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Slinning, Kari & Brean, Gro Vatne (2014, 27. september). Barselsdepresjon rammer mer enn hver tiende kvinne .  Dagblad Magasinet.
 • Slinning, Kari; Eberhard-Gran, Malin & Rognerud, Marit (2014, 12. februar). Vil sjekke alle mødre for barseldepresjon .  Aftenposten.no.
 • Slinning, Kari & Smith, Lars (2014, 25. september). Hjerneforsker: Kos på høyre eller venstre side - valget påvirker mor og barn .  Aftenposten.no.
 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie & Slinning, Kari (2013). A Pilot Study of a Web-Based Intervention ("Mamma Mia") to prevent postpartum depressive symptoms and enhance subjective well-being.
 • Haga, Silje Marie; Drozd, Filip & Slinning, Kari (2013). Mamma Mia: a web-based intervention to prevent postpartum depressive symptoms and enhance subjective well-being. .
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2013). Cognitive Abilities of Children Prenatally Exposed to Opiates and Polysubstances: A Longitudinal Study .
 • Olafsen, Kåre Sten & Slinning, Kari (2013). Implementering av samspillsmetodikk på intensivpost for nyfødte - fra randomiserte kontrollerte studier til praksiskontekst.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2012). Early sustained withdrawal in infants, mothers’ mental health, other risk factors, and socio- emotional outcome in infants.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Heimann, Mikael (2012). Sosial tilbaketrekking hos fullbårne og premature spedbarn. En longitudinell studie.
 • Lindberg, Astri; Slinning, Kari & Mauseth, Tori (2012). Hjelp ved fødselsdepresjon . Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(4), s 400
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Fjell, Anders Martin (2012). Barn og gravide i LAR : . Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(11), s 1119- 1121
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Vannebo, Unni Tranaas (2011). Sustained withdrawal at 3-, 6-, 9- and 12 months: A analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Baby Scale.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2010). Sustained withdrawal in infants- An early warning signal of trauma in the caregiving system.
 • Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Slinning, Kari; Braarud, Hanne Cecilie; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2010). Sustained withdrawal at 3-, 6-, and 9-months: A first analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Distress Baby Scale.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Fjell, Anders Martin & Smith, Lars (2010). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Sigveland, Torill; Fjell, Anders M; Bjørnebekk, Astrid & Smith, Lars (2009). Effects of prenatal opiate exposure on brain development - a call for attention. Nature Reviews Neuroscience.  ISSN 1471-0048.  10(5), s 390- 390 . doi: 10.1038/nrn2598-c1
 • Eberhard-Gran, Malin & Slinning, Kari (2008). Når morslykken uteblir . Tidsskrift for jordmødre.  ISSN 1503-3244.  (6), s 50- 52
 • Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Eskild, Anne (2008). Fear during labor: the impact of sexual abuse in adult life.
 • Næss, Øyvind Erik; Rognerud, Marit Aase; Strand, Bjørn Heine; Grøholt, Else-Karin; Graff-Iversen, Sidsel; Arntzen, Anett; Dalgard, Odd Steffen; Eberhard-Gran, Malin M C; Eggesbø, Merete Åse; Johansen, Rune; Kristensen, Petter; Lund, Eiliv; Låg, Marit; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Melhus, Marita; Meyer, Haakon E; Nafstad, Per; Slinning, Kari; Søgaard, Anne-Johanne; Torgersen, Leila; Vollrath, Margarete E. & Zahl, Per Henrik (2007). Sosial ulikhet i helse : en faktarapport .
 • Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2007, 01. januar). Rusbarn: hvor mange er de? . [Internett].  Rus & Samfunn.
 • Eberhard-Gran, Malin & Slinning, Kari (2006). Når morslykken uteblir . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Eskild, Anne (2006). Extreme fear during labor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. feb. 2016 13:52 - Sist endret 9. mai 2016 12:36