Jens Marius Halvorsen

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Jens Marius Halvorsen
Telefon +47-22845201
Rom S01-21
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Min primære forskningsinteresse er basal og klinisk nevropsykologi.

Mitt PhD-arbeid vil være del av et større forskningsprosjekt innenfor kognitiv nevrogenetikk i samarbeid med førsteamanuensis Thomas Espeseth. Dette prosjektet fokuserer på sammenhenger mellom genetiske variabler, kognisjon, hjernestruktur og fysiologi.

Bakgrunn

  • Klinisk psykolog ved Avdeling rus og avhengighet, poliklinikk Follo (AHUS).

  • Cand. Psyc ved Aarhus Universitet

  • Master i biologisk og kognitiv psykologi NTNU

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 10. feb. 2014 09:00 - Sist endret 26. okt. 2016 13:31