Janis Heinrich Zickfeld

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Janis Heinrich Zickfeld
English version of this page
Mobiltelefon +47-45564234
Rom S03-22
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Sosialpsykologi

  • Emosjoner

  • Interpersonelle relasjoner

  • Nostalgi og medier

  • Empati

Prosjekt

Mitt forskningsprosjekt omhandler den positive sosiale emosjonen kama muta. Emosjonen tilsvarer best det norske uttrykket å bli rørt. Vi er særlig interessert i å undersøke det fysiologiske egenskaper og hvilken motivasjoner tilstanden medfører. Vi antar at å være rørt kan føre til mer kommunale handlinger som prososialt atferd.

Bakgrunn

  • Stipendiat i Eksperimentell Sosialpsykologi, PSI, fra mai 2016

  • Vitenskapelig assistent, PSI, 2014 – 2016

  • MPhil, Helse- og Sosialpsykologi, Universitetet i Oslo, desember 2015

  • BSc Psykologi, University of Groningen, januar 2014

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Sosialpsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • IJzerman, Hans; Čolić, Marija V.; Hennecke, M.; Hong, Youngki; Hu, Chuan-Peng; Joy-Gaba, Jennifer; Lazarević, Dušanka; Lazarević, Ljiljana; Parzuchowski, Michal; Ratner, Kyle G.; Schubert, Thomas; Schütz, Astrid; Stojilović, Darko; Weissgerber, Sophia C.; Zickfeld, Janis Heinrich & Lindenberg, Siegwart (2017). Does distance from the equator predict self-control? Lessons from the Human Penguin Project. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  40:e86, s 22- 23 . doi: 10.1017/S0140525X16001035 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mai 2016 09:00 - Sist endret 19. okt. 2016 13:44