Ida S. Bernhardt

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Ida S. Bernhardt
English version of this page
Telefon +47-22845283
Rom V02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Psykoterapi forskning

 • Terapeutegenskaper/ terapeututvikling

 • Psykodynamisk terapi

 • Psykoanalytisk teori / tilknytningsteori

 • Psykoanalytisk tolkning av skjønnlitteratur

PhD-prosjekt

Prosjektet  har tittelen «The Significance of Therapists` Personal Experience and Qualities» og er et delprosjekt av den større studien “The Art and Science of Conducting Psychotherapy – how collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change” utviklet og ledet av PHD / førsteamanuensis Marit Råbu ved Psykologisk institutt / UiO sammen med PhD/ førsteamanuensis Christian Moltu, UiB, og professor John McLeod, University of Abertay, Dundee, Skottland. 

PhD-prosjektet har som mål å forstå mer av terapeutens kompetanse  - hvorfor noen psykoterapeuter synes å lykkes bedre i å fremme endring og bedring hos pasienter, og hvordan disse terapeutenes personlige egenskaper og selvforståelse er integrert i deres terapeutiske holdning og intervensjoner.

Bakgrunn

 • Stipendiat ved Institutt for psykologi / UiO 2014 - 2018

 • Cand. Psychol.  Psykologisk institutt / UiO 2004

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi

 • Utstrakt klinisk erfaring med behandling av psykiske lidelser hos voksne (døgn og poliklinisk)

 • Kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Tidligere Cand. Mag grad (1996) med fagkrets: Historie, Medier og kommunikasjon og Øst-Asiastudier

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Moltu, Christian; Råbu, Marit & Bernhardt, Ida S. (2016). The places that I shouldn´t go: Exploring good therapists´experiences of the areas in which they function poorly.
 • Moltu, Christian; Råbu, Marit; Nordberg, Samuel Schieffelin & Bernhardt, Ida S. (2015). Developing mixed methods to research: How collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. okt. 2014 13:26 - Sist endret 19. okt. 2016 13:26