Henning Bang

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Henning Bang
English version of this page
Telefon +47-22845170
Mobiltelefon +47-90835522
Rom S03-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Gruppeprosesser, teameffektivitet, ledergrupper

 • Organisasjonskultur – kartlegging og utvikling

 • Lederskap, utvikling av effektivt lederskap

 • Konflikter i grupper og organisasjoner

 • Organisasjonslæring

 • Menneskelige utviklingsprosesser, veiledning

Undervisning

Jeg underviser på PSI i gruppe- og sosialpsykologi, samt om psykologrollen.

Underviser også ved andre institusjoner (for eksempel NHH og BI) om organisasjonskultur, teameffektivitet, gruppeprosesser og lederskap.

Bakgrunn

Utdanning

 • 2010: PhD, Psykologisk institutt, UiO. Avhandlingens tittel: Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.

 • 1998: Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, MNPF

 • 1988: Godkjent psykolog

 • 1986: Magistergrad i psykologi, Psykologisk institutt, UiO

 • 1982: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2011 - i dag:  Førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO (50%)

 • 2001 - 2010: Stipendiat, universitetslektor og timelærer ved Psykologisk institutt, UiO

 • 1995 - i dag: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang AS (50%)

 • 1989 - 1995: Daglig leder av konsulentfirmaet Henning Bang (50%)

 • 1988 - 1995: Psykolog ved Kirkens Familierådgivningskontor i Oslo (50%)

 • 1989 - 1994: Seniorforeleser ved Institutt for Organisasjonsfag ved NHH i Bergen (20%)

 • 1988 - 1989: Halv stilling som organisasjonspsykolog i Gjensidige Forsikring

 • 1986 - 1988: Organisasjonspsykolog  i Internkonsulentene AS

Priser

2010: Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag (Utdelt av Norsk Psykologforening)

2004: Undervisningsprisen ved Psykologisk institutt

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset; Molly-Søholm, Thorkil & Elmholdt, Claus (2015). Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777069543.  244 s.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2012). Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41083-1.  293 s.
 • Bang, Henning (1998). Organisasjonskultur i praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 9788251837132.  170 s.
 • Bang, Henning (1995). Organisasjonskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3387-6.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boe, Ole; Bang, Henning; Nilsen, Fredrik A. & Eilertsen, Dag-Erik (2017). Character strengths as important predictors for success in the military.
 • Boe, Ole; Nilsen, Fredrik A.; Kristiansen, Ola; Krogdahl, Per & Bang, Henning (2017). Important Character Strengths for Norwegian Special Forces Officers.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2016). Karakter hos militære ledere: eksempler på forskning for og i offisersutdanningen.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF – Evaluation of your character strengths: An observational instrument for rating of character strengths in army cadets..
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSKIF - Vurdering av dine karakterstyrker: Observasjonsskjema for vurdering av karakterstyrker hos kadetter..
 • Bang, Henning; Eilertsen, Dag-Erik; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik A. (2016). OBSCIF: Evaluating Character strengths.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2016). Assessing the correlation between character strengths and mental toughness in military officers.
 • Boe, Ole; Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M. & Bang, Henning (2016). Measuring character strengths.
 • Davidson, Sofia Ellen; Bang, Henning & Boe, Ole (2016). OBSCIF: Self-assessment and observed behaviour.
 • Bang, Henning; Boe, Ole & Nilsen, Fredrik Andre (2015). Vurderingsskjemaer for karakterstyrker på Stridskurset 2015 for selv, kollega og veileder 7.0.
 • Bang, Henning & Midelfart, Thomas Nesset (2015). effect. A web-based survey for measuring effectiveness in management teams.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2015). Status i prosjektet: Karakter hos militære ledere.
 • Bang, Henning & Boe, Ole (2014). Kartlegging og utvikling av karakterstyrker hos kadetter ved Krigsskolen.
 • Boe, Ole & Bang, Henning (2014). Character in military leaders - a short project description for VIA.
 • Bang, Henning (2013). What characterizes effective management teams?.
 • Bang, Henning (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.
 • Bang, Henning (2010). Teamarbeid - et gode eller et onde?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(1), s 2- 3
 • Bang, Henning & Nygaard, Karen Øverland (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de?.
 • Bang, Henning & Lindholm, Astri Eidsbø (1998). Livet på jobben: Hvordan takle vanskelige samtaler?, I:  Kunnskap i arbeid - status og fremtidsbilder.  Tano Aschehoug.  Artikkel i bok.  s 199 - 209

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2011 11:14 - Sist endret 14. des. 2015 12:51