Hanne Strømme

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Hanne Strømme
English version of this page
Telefon +47-22845235
Rom V02-14
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Dynamisk psykoterapi/psykoanalyse.

 • Terapeututvikling og tilegnelse av psykoterapeutisk kompetanse.

 • Veiledning i psykoterapi.

 • Evaluering av kompetanse i dynamisk psykoterapi/psykoanalyse.

 • Kvalitative forskningsmetoder, spesielt forskningsintervju informert av psykoanalytisk teori og metode.

 • Psykoterapiforskning.

Undervisning

Bakgrunn

 • Tidligere stipendiat i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO.

 • Kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

 • Privatpraksis i psykoterapi, deltid.

 • Tidligere psykolog ved Psykoseenhet for ungdom, Oslo universitetssykehus, og ved intermediær avdeling, Oslo Hospital.

 • Cand. psychol., UiO, i 1999.

 • Tidligere journalist, blant annet i Aftenposten.

 • Cand. mag. i 1982, UiO, med norsk mellomfag og historie og statsvitenskap grunnfag.

Priser

 • Imre Szecsödys pris for fremragende publikasjon innen forskning og utdanning, 2010, Helsinki.

Verv

 • Medlem i "Education and Traning in Research Methodologies Subcommitee" i International Psychoanalytic Association (IPA ).  <Navn og eventuelt lenke til verv 1>
   <Navn og eventuelt lenke til verv 1>
   Lenke...

 • Deltaker"" i den nordiske delen av det internationale prosjektet "Developing Psychoanalytic Practice and Training" (DPPT), igangsatt av IPA. Medlem i undergruppen "Working Party for Psychoanalytic Research".  

 • Medlem i Forskningsutvalget i Norsk psykoanalytisk forening. 

Samarbeid

 • The Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE) innen the European Psychoanalytic Federation (EPF) arbeider for å igangsette et forskningsprosjekt vedrørende tilegnelse av psykoanalytisk kompetanse under ulike rammebetingelser: ”Training in different psychoanalytic settings: The path (experience) and the outcome”. Gruppen er ledet av Gábor Szönyi, Ungarn. Fra Norge deltar Sverre Varvin, psykoanalytiker og seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Hanne Strømme. 

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Strømme, H. (2010). Confronting helplessness. A study of psychology students' acquisition of dynamic psychotherapeutic competence. Department of psychology. Oslo, University of Oslo. Ph.d. 
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis.. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887.  7(3), s 214- 23.
 • Strømme, Hanne (2005). Tidlig terapeututvikling. Matrix.  ISSN 0109-646X.  (4), s 309- 329  
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  96(3), s 797- 815 . doi: 10.1111/1745-8315.12145
 • Killingmo, Bjørn; Varvin, Sverre & Strømme, Hanne (2014). What can we expect from trainee therapists? A study of acquisition of competence in dynamic psychotherapy. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  37(1), s 24- 35 . doi: 10.1080/01062301.2014.903029
 • Strømme, Hanne (2014). A bad and a better supervision process; Actualized relational scenarios in trainees: A longitudinal study of nondisclosure in psychodynamic supervision. Psychoanalytic inquiry.  ISSN 0735-1690.  34(6), s 584- 605 . doi: 10.1080/07351690.2014.924372
 • Strømme, Hanne (2014). En plass i solen. Dilemmaer i veiledning av studentterapeuter, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  11.  s 233 - 252
 • Strømme, Hanne (2012). Confronting helplessness: A study of the acquisition of dynamic psychotherapeutic competence by psychology students. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  64(3), s 203- 217 . doi: 10.1080/19012276.2012.731314
 • Strømme, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2012). Disclosure or non-disclosure? An in-depth study of psychodynamic supervision. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  35(2), s 105- 115
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887.  7(3), s 214- 232
 • Strømme, Hanne (2005). Tidlig terapeututvikling. Matrix.  ISSN 0109-646X.  (4), s 309- 329

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Gullestad, Siri Erika; Strømme, Hanne; Stänicke, Erik & Varvin, Sverre (2015). Uviten om psykoanalyse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strømme, Hanne; Lindgren, Thomas; Hau, Stephan & Oddli, Hanne (2014). Psychotherapeutic competence in supervision and therapy (CIST). The Nordic Psychotherapy Training Study.
 • Szőnyi, Gábor; Kardos, Timea & Strømme, Hanne (2014). Psychoanalytic training. Comparative study of regular and nonregular settings in Europe. EPF and PIEE Project. First results.
 • Szőnyi, Gábor; Kardos, Timea & Strømme, Hanne (2014). Training Experience and Professional Development. Interviewing Phase and Content Analysis. Interpretative Phenomenological Thematic Analysis (IPA).
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Psykoterapiforskning, psykodynamisk terapi og maktkamp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(5)
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Tanker på villspor. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lorentzen, Steinar; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Vanberg, Morten & Haraldsen, Ira Hebold (2012). Upresis forskningsgjengivelse av psykodynamisk terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(3)
 • Stänicke, Erik & Strømme, Hanne (2012). Snevert om god psykologisk behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strømme, Hanne (2012). Psychodynamic therapy: Different supervision approaches and competence assessments among experienced supervisors.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2011 10:39 - Sist endret 27. nov. 2017 13:32