print logo

Hanne Haavind

Professor
Bilde av Hanne Haavind
Telefon +47-22845224
Mobiltelefon +47-91616510 +47 91616510
Faks +47-22845001
Rom S0224
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barns og unges sosiale deltakelse og utvikling

 • Barneomsorg og sosiale endringer i foreldreskapet - særlig endringer i fordelingen mellom kvinner og menn

 • Analyser av kjønn i samspill: Hva skjer med makten og splittelsen?

 • Fortolkende metoder innen klinisk og sosialpsykologisk forskning: Livsformsintervju, analytiske strategier

 • Psykoterapi med barn og unge

Bakgrunn

 • Jeg har vært professor her ved Psykologisk institutt siden1992.

 • Før det var jeg førsteamanuensis samme sted

 • Tidligere har jeg vært tilknyttet

  • Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø,

  • Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo

 • Jeg har også vært forskningsleder ved Forskningsrådets Sekretartiat for kvinneforskning

 • Doktorgrad med boka Liten og stor: Mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter (Universitetsforlaget 1987)

 • Psykologspesialist og deltidspraksis som psykoterapeut

 • Gjesteforsker ved

  • Department of Psychology ved UCLA, USA

  • Institute of Human Development ved UC Berkeley, USA

  • Institut for psykologi ved Københavns Universitet, Danmark

  • Department of Psychology ved University of Adelaide, Australia

Forskningsprosjekter:

Tidligere prosjekter:
 • Omsorgssystemer og utviklingsmuligheter hos barn med funksjonshemninger, hos barn med tiltak fra barnevernet, hos barn som har vært utsatt for vold og overgrep

 • Kjønnsnøytrale og kjønnsspesifikke forestillinger i forskningsvirksomhet, i psykologisk behandlingsvirksomhet og i psykologisk forståelse av identitetsutvikling

 • Sosiokulturell forståelse av psykiske problemer hos barn, og betydningen av involvering, representasjon og rettethet i psykoterapi med barn

 • Makt og kjærlighet i forholdet mellom menn og kvinner

 • Verdioverføring og omsorgsorganisering i familier med små barn

 • Betydningen av sosial interaksjon for kognitiv utvikling

Veiledning:

Veileder for tiden fem doktorgradskandidater ved studieretningen for psykologi:

 • Wenke Gulbrandsen: Mekling for separerende foreldre: FORM-prosjektet 

 • Aud Lindvåg: 10 års etterundersøkelse av ungdom som fikk en schizofrenidiagnose i puberteten 

 • Anita Moe: Å sette arr på det. Personers forståelse av egen, selvskadende adferd 

 •  Kristin Østlie: Alliansebygging i psykoterapi med selvmordstruede pasienter
 •  Bente Lømo: Psykologisk behandling for men som bruker vold overfor sin kvinnelige partner

   

Veiledet 28 doktorgrader i psykologi, medisin, sosialantropologi, sosialt arbeid og sosiologi:

 • Parvin Kimanesh: Suicide among individuals outside mental health services (Universitetet i Oslo 2014)

Verv

 • 2009–2013: Styremedlem ved Universitetet i Oslo

 • 2007-2013: Styreleder, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UIO

 • 2007-forts.: Medlem, Billighetserstatningsutvalget, Bærum kommune; Oppreisningsutvalget Akershus fylkeskommune

 • 2007-2008: Medlem, Barnelovutvalget. Barne- og likestillingsdepartementet

 • 2005-2008: Prodekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og medlem av fakultetsstyret, UiO

 • 2005-2008: Medlem, Forskningskomitéen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 • 2001-2008: Medlem, senere styreleder for Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Sørøst

 • 1999-2000: Medlem av programstyret for Programmet for velferdsforskning, Norges forskningsråd

 • 1995-1999: Medlem av programstyret for forskningsprogrammet Mental helse, Norges forskningsråd

 • 1994-2001: Styreleder for Senter for kvinneforskning, UiO

 • 1987-1990: Nestleder for styret, Arbeidsforskningsinstituttet

 • 1986-1988: Medlem, Mannsrolleutvalget, Barne- og familiedepartementet

 • 1979-1981: Styreleder, NAVFs sekretariat for kvinneforskning

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2015). Maladaptive perfectionism: Understanding the development of vulnerability to suicide. Omega.  ISSN 0030-2228.  s 1- 20
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Haavind, Hanne (2015). From a Cracking Façade to a Total Escape: Maladaptive Perfectionism and Suicide. Death Studies.  ISSN 0748-1187.  39(5), s 316- 322 . doi: 10.1080/07481187.2014.946625
 • Haavind, Hanne (2014). Who does he think he is? Making New friends and leaving others behind - on the path from childhood to youth, In Robin May Schott & Dorte Marie Søndergaard (ed.),  School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02776-3.  Book Chapter.  s 129 - 159
 • Haavind, Hanne; Thorne, Barrie; Hollway, Wendy & Magnusson, E (2014). "Because nobody likes Chinese Girls": Intersecting identies and emotional experiences of subordination and resistance in school life. Childhood.  ISSN 0907-5682. . doi: 10.1177/0907568214549080
 • Kiamanesh, Parvin; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2014). Suicide and Perfectionism: A Psychological Autopsy Study of Non-clinical Suicides. Omega.  ISSN 0030-2228.  69(4), s 381- 399
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning signs of suicide among young men. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  66(3), s 153- 167 . doi: 10.1080/19012276.2014.921576
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Dyregrov, Kari (2014). Exploring Vulnerability to Suicide in the Developmental History of Young Men: A Psychological Autopsy Study. Death Studies.  ISSN 0748-1187.  38(9), s 549- 556 . doi: 10.1080/07481187.2013.780113
 • Haavind, Hanne (2013). Hvem bilder han seg ind,at han er? Genforhandlinger om venskaber mellom børn i overgangen mellem barndom og ungdom, I: Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.),  Mobning gentænkt.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-5616-0.  Kap. 6.  s 193 - 227
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2013). Negotiating ending: A qualitative study of the process of ending psychotherapy. European Journal of Psychotherapy.  ISSN 1364-2537.  15(3), s 274- 295
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2013). We have travelled a long distance and sorted out the mess in the drawers: Metaphors for moving toward the end in psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  13(1), s 71- 80
 • Urwin, Cathy; Hauge, Mona-Iren; Hollway, Wendy & Haavind, Hanne (2013). Becoming a mother through culture. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  19(6), s 470- 479 . doi: 10.1177/1077800413482101
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Haavind, Hanne & Jensen, Tine Kristin (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  21(2), s 293- 302 . doi: 10.1007/s10826-011-9474-z
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2012). Coming to an end: A case study of an ambigous process of ending. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  12(2), s 109- 117
 • Haavind, Hanne (2011). Everyday life in psychology. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  63(2), s 1- 3 . doi: doi: 10.1027/1901-2276/a000029
 • Haavind, Hanne (2011). Loving and caring for small children: Contested issues for everyday practices. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  63(2), s 24- 48 . doi: 10.1027/1901-2276/a000031
 • Haavind, Hanne (2011). Utvikling og deltakelse. Livsformsintervju som klinisk instrument med barn og unge, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  Kapittel 6.  s 133 - 153
 • Hauge, Mona-Iren & Haavind, Hanne (2011). Boys' bodies and the constitution of adolescent masculinities. Sport, Education and Society.  ISSN 1357-3322.  16(1), s 1- 16 . doi: 10.1080/13573322.2011.531958
 • Jansen, Anne & Haavind, Hanne (2011). "If only" and "despite all" Narrative configuration among young people living in residential care. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  21(1), s 68- 87 . doi: 10.1075/ni.21.1.04jan
 • Magnusson, E & Haavind, Hanne (2011). Feminist approaches to psychology in the Nordic countries: The fates of feminism in psychology in modern welfare societies, In A. Rutherford; R. Capdevila; V. Undurti & I. Palmary (ed.),  Handbook of international feminisms: Perspectives on psychology, women, culture, and rights.  Springer Publishing Company.  ISBN 1441998683.  Chapter 8.  s 151 - 174
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2011). Coming to an end: A case study of an ambigous process of ending psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  s 1- 9 . doi: 10.1080/14733145.2011.608131
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2011). Early relationship struggles: A case study of alliance formation and reparation. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  11(1), s 23- 33 . doi: 10.1080/14733145.2011.546073
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Råbu, Marit; Hytten, Karsten; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2010). Development through interruptions and reparations – A case study of a mutually challenging psychotherapy. European Journal of Psychotherapy.  ISSN 1364-2537.  12, s 287- 302
 • Rønbeck, Knut; Hagen, Tore & Haavind, Hanne (2010). Foreldreposisjoner i bevegelse : fra fastlåst konflikt til utvidet omsorg og empati for egne barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(8), s 720- 729
 • Haavind, Hanne (2009). Familien som oppvekst arena for barn og unge, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  Kapittel.  s 106 - 126
 • Haavind, Hanne (2009). Innledning til ny utgave, I: Åsa Gruda Skard (red.),  Ungene våre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205381513.  Innledningskapittel.  s 9 - 26
 • Haavind, Hanne (2009). To spor i psykologisk forskning?, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel.  s 114 - 129
 • Haavind, Hanne (2008). Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  32(4), s 59- 79
 • Haavind, Hanne (2007). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself?, In Jette Kofoed & Dorthe Staunæs (ed.),  Magtballader: 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse.  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 978-87-7684-192-8.  kapittel.  s 159 - 178
 • Haavind, Hanne (2007). Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  kapittel.  s 21 - 45
 • Haavind, Hanne (2007). To spor i psykologisk forskning?. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  61(2), s 26- 34
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2007). Samspill og utviklingsforståelse, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind I: Samspill og utviklingsforståelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205362734.  Kapittel.  s 8 - 20
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2007). Terapeutiske fremgangsmåter og forandring, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  kapittel.  s 8 - 21
 • Haavind, Hanne (2006). Den nye Norah. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 52- 64
 • Haavind, Hanne (2006). Midt i tredje akt? Fedres deltakelse i det omsorgsfulle foreldreskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(7), s 683- 693
 • Haavind, Hanne (2005). How my texts are situated in time and may change the future, In Ericka Engelstad & Siri Gerrard (ed.),  Challenging Situadeness. Gender, Culture and the Production of Knowledge.  Eburon Academic Publishers.  ISBN 9059720687.  kapittel.  s 235 - 259
 • Haavind, Hanne (2005). Towards a multifacted understanding of children as social participants. Childhood.  ISSN 0907-5682.  12, s 139- 152
 • Haavind, Hanne & Magnusson, E (2005). The Nordic countries - Welfare paradises for women and children?. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  15, s 227- 236
 • Haavind, Hanne & Magnusson, Eva (2005). Feminism, psychology and identity transformations in the Nordic countries. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  15, s 236- 248
 • Haavind, Hanne (2003). Masculinity by rule-breaking. Cultural contestations in the transitional move from being a child to being a young male. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  11(2), s 89- 100
 • Haavind, Hanne (2003). Pro-feminist and non-psychoanalytic - and other pros and cons by psychotherapy. European Journal of Psychotherapy.  ISSN 1364-2537.  6(1), s 35- 50
 • Haavind, Hanne (2002). Kreve likhet eller anerkjenne forskjeller? Kvinners strategiske posisjoneringer i dagliglivet [Demanding equality or recognizing differences? The positioning of women in everyday life] , I: G. Karstensen (red.),  Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som fram tidsverkstad. [Subject, politics, an construction of gender: gender equality in the Nordic countries as a laboratory for the future]. Report from a Nordic research conference.  Nordic Institute for Gender Research, Stockholm.
 • Haavind, Hanne (2002). What is gender about - when women are no longer and not yet?, In C. von Hofsten & L Backman (ed.),  Psychology at the turn of the Millenium, vol. 2: Social and clinical issues.  London: Psychology Press..  s 472 - 497
 • Haavind, Hanne (2001). Sluttkommentar: Om å gjøre etikk. [Commentary: Doing ethics], I: Pål Steinar Repstad & Anne Ryen (red.),  Verneverdig? Barnevern, forskning og etikk [Child welfare, research and ethics].  Bergen: Fagbokforlaget.  s 217 - 234
 • Haavind, Hanne (2000). Analytiske retningslinjer ved empiriske studier av kjønnede betydninger [Analytical guidelines in empirical research on gendered meanings], I: Hanne Haavind (red.),  Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning.  Oslo: Gyldendal Akademisk..  kapittel.  s 155 - 220
 • Haavind, Hanne (2000). På jakt etter kjønnede betydninger [Searching for gendered meanings], I: Hanne Haavind (red.),  Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning.  Oslo: Gyldendal Akademisk..  s 7 - 60
 • Haavind, Hanne (2000). Den lille og den store utviklingen i psykoterapi med barn [Development in the small and the large format by psychotherapy with children], I:  Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1197-2.  Kapitel.  s 112 - 145
 • Haavind, Hanne (1998). Understanding women in the psychological mode, In Drude von der Fehr; Anna G. Jonasdottir & Bente Rosenbeck (ed.),  Is there a Nordic Feminism?.  London: UCL Press.  s 243 - 271
 • Haavind, Hanne (1998). Understanding women in the psycological mode, In Drude von der Fehr; Anna G. Jonasdottir & Bente Rosenbeck (ed.),  Is there a Nordic Feminism?.  London: UCL Press.  s 243 - 271
 • Haavind, Hanne (1998). Understanding women in the psycological mode, In Drude von der Fehr; Anna G. Jonasdottir & Bente Rosenbeck (ed.),  Is there a Nordic Feminism?.  London: UCL Press.  s 243 - 271

Se alle arbeider i Cristin

 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (red.) (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind I: Samspill og utviklingsforståelse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205362734.  336 s.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (red.) (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  274 s.
 • Haavind, Hanne (red.) (2000). Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk..
 • Haavind, Hanne (red.) (2000). Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning [Gender and interpretative methods]. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og hva skal vi se etter?.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og implikasjoner for forebygging.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn og psykologisk autopsi som metode.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn. Et psykologisk autopsistudie.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning Signs of Suicide among Young Men.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Rasmussen, Mette Lyberg (2013). Suicide among young men: self-esteem regulation in transition to adult life.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2013). Creating analytical procedures in the service of making results from psychotherapy research relevant for clinical practice.
 • Haavind, Hanne (2012). Den nye tilbakereisen - om forandring gjennom terapi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2012). Metaphors for moving toward the end in psychotherapy.
 • Hauge, Mona-Iren; Haavind, Hanne; Hollway, Wendy & Urwin, Cathy (2011). Becoming a mother through culture.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). Negotiating ending: a qualitative study of the process of ending psychotherapy.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). What has changed? A qualitative study of how improvement in psychotherapy is negotiatied and experienced in the process of ending.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). Hvem tror du at du er?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010, 01. oktober). "It is up to me to decide who I want to be".  Glimt, Centre for Advanced Studies, Oslo.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2010). Early relationship struggles. A case study of alliance formation and reparation.
 • Haavind, Hanne (2009). Den besværlige likestillingen. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Haavind, Hanne (2009). Hva er en kvinne?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Haavind, Hanne (2009). Sosiologi versus psykologi. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  34(4), s 23- 24
 • Haavind, Hanne (2008). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself?.
 • Haavind, Hanne (2008). Hvorfor fremhever du gang på gang at foreldres vakgmuligheter skrumper?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Livsviktig oppdrag. Posisjoner og budskap i bøker om barneomsorg. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  14(6), s 20- 27
 • Haavind, Hanne (2008). Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.
 • Haavind, Hanne (2008). Sociale forandringer som kønsanalytisk udfordring. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  16(4), s 63- 65
 • Haavind, Hanne (2008). Talking the personal problems "in“: The power of gendered discourses in the encounters between psychotherapists and their female and male clients.
 • Haavind, Hanne (2008). Tilknytning handler ikke bare om å henge fast ved en person. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Vi må bygge en omsorgskultur som støtter både mor og far. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2007). ….og truer farer meg, kan jeg forsvare meg…., synger Rosina. Det er en arie om en ung kvinnes oppvåkning. Den kraftigste i operaen Barberen i Sevilla. Den norske opera - program.
 • Haavind, Hanne (2007). En katt i blå fajanse: Harriet Holter gjorde andre større, men ikke større enn at de kunne bære det. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2006). Hvem driver hjulet rundt?. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  54(37), s 34- 36
 • Haavind, Hanne (2005). Aktuelle muligheter for kulturpsykologiske analyser. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  59(2), s 91- 97
 • Haavind, Hanne (2005). Forhåndskunnskap og teoridannelse i feministisk inspirert forskning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Haavind, Hanne & Magnusson, E (2005). Feminism and psychology in the context of Nordic welfare ideologies and policies. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  15, s 123- 127
 • Haavind, Hanne (2003). Åse Røthing: Par på tvers av tro og kjønn. Idealer, strategier og forhandlinger [Couples in spite of gender and religion. Ideals, strategies and negotiations]. Omtale av dr.art avhandling. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  104, s 221- 223
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice & Haavind, Hanne (2000). Stemmer fra et lukket rom?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1998, 01. januar). Care and the responsibilities for children - creating the life of women creating themselves. Manuscript. [Radio].
 • Haavind, Hanne (1998, 01. januar). Distinguishing between erotic and nonerotic touching of clients - in attitudes and practices. Manuscript. [Radio].
 • Haavind, Hanne (1998, 01. januar). Violators of professional norms. Characteristics of Norwegian psychologists with inappropriate attitudes or practices towards erotic contact with clients. Manuscript. [Radio].
 • Haavind, Hanne (1997). Book Review: Susan J. Heckman: Moral voices. Moral selves. Carol Gilligan and feminist moral theory. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  (39), s 23- 28

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 13. feb. 2015 17:40