Hanne Helene Brorson

Bilde av Hanne Helene Brorson
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse 0373 Oslo Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A
Andre tilknytninger Psykologisk institutt
 
Last ned mediefil

Faglige interesser

  • Frafallsproblematikk

  • Optimalisering av terapiutfall ved bruk av tilbakemeldingssystemer

Undervisning

PSYC6506 - Klinisk rusbehandling

PSY4107 - Anvendt helse- og kommunikasjonspsykologi

Bakgrunn

  • Doktorgradstipendiat ved forskningsgruppen i klinisk psykologisk forskning ved Psykologisk institutt og ved forskningsgruppen "Youth Addiction Treatment Evaluation Project” (YATEP) ved Oslo Universitetssykehus

  • Psykolog og faglig leder for Poliklinikken, Avdeling Ung Avhengighetsbehandling, Senter for rus – og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus

  • Psykolog ved allmennpsykiatrisk avdeling, Dikemark, Ullevål Universitetssykehus

  • Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2008

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi

Publikasjoner

  • Amble, Ingunn Agathe; Gude, Tore; Stubdal, Sven; Øktedalen, Tuva; Skjørten, Anne Marie; Andersen, Bror Just; Solbakken, Ole Andre; Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Lambert, Michael J. & Wampold, Bruce E. (2014). Psychometric properties of the Outcome Questionnaire-45.2: The Norwegian version in an international context. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  24(4), s 504- 513 . doi: 10.1080/10503307.2013.849016 Vis sammendrag
  • Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Rand-Hendriksen, Kim & Duckert, Fanny (2013). Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors. Clinical Psychology Review.  ISSN 0272-7358.  33(8), s 1010- 1024 . doi: 10.1016/j.cpr.2013.07.007

Se alle arbeider i Cristin

  • Brorson, Hanne Helene (2012). Tankevirus. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41664-2.  59 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:21 - Sist endret 16. nov. 2016 16:01