Espen Langnes

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Espen Langnes
Telefon +47-22845095
Rom A04.023
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er blant annet interessert i funksjonell magnetisk resonanstomografi (fMRI) og hvordan fMRI kan brukes i hukommelsesforskning. Funksjonell MR gir oss en unik mulighet til å se hvordan nevrale prosesser forløper når man utfører ulike kognitive oppgaver.

Jeg er en del av forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon ledet av Professor Anders M. Fjell og Professor Kristine B. Walhovd. Dertil er jeg med i et ERC-prosjekt ledet av Anders M. Fjell, hvor vi undersøker hvordan episodisk hukommelse utfolder seg i hjernen.

Vi inkluderer også genetiske data som vi benytter for å undersøke genetisk variasjon på kognitive og hjernefunksjonelle fenotyper.

Bakgrunn

  • Ph.D. Research Fellow/ Universitetsstipendiat Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, Psykologisk Institutt,  Universitetet i Oslo, 2013 →

  • Mastergrad i kognitiv nevrovitenskap, UiO, 2012

  • Bachelorgrad i Psykologi, UiO, 2009

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2017). Decoupling of large-scale brain networks supports the consolidation of durable episodic memories. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  153, s 336- 345 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.05.048 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  22(4), s 331- 343 . doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087
  • Sneve, Markus Handal; Grydeland, Håkon; Nyberg, Lars; Bowles, Ben; Amlien, Inge Kasbohm; Langnes, Espen; Walhovd, Kristine B & Fjell, Anders Martin (2015). Mechanisms underlying encoding of short-lived versus durable episodic memories. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  35(13), s 5202- 5212 . doi: 10.1523/JNEUROSCI.4434-14.2015 Fulltekst i vitenarkiv.
Publisert 9. sep. 2013 22:32 - Sist endret 19. okt. 2016 09:26