Erling Rognli

Stipendiat
Bilde av Erling Rognli
English version of this page
Telefon +47-64852097 (Follo BUP)
Rom S03-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Klinisk barne- og ungdomspsykologi, med vekt på utviklingspsykopatologi, tilknytningsteori, nevropsykologi og familiedynamikk. Jeg er også interessert i evolusjonspsykologi, særlig i skjæringsfeltet mot differensiell emosjonsteori og utviklingspsykologi.

Blant andre interesser er behandlingsforskning generelt, samt organisering og planlegging av psykologiske helsetjenester. Jeg er spesielt opptatt av integrasjon av behandlingslinjer med systematisk individuell tilpasning gjennom utredning og kasusformulering. Jeg har også en interesse for Rorschach-metode og for lek, innlevelse og fantasi som psykologiske fenomener.

Prosjekt

Jeg deltar i et forskningsprosjekt om behandling av ungdommer med depresjon. Avdeling for forskning og utvikling og Avdeling for barn og unges psykiske helsevern ved Akershus universitetssykehus samarbeider om å gjennomføre en randomisert, kontrollert studie av en familiebasert behandlingstilnærming for ungdom med en depressiv lidelse. Mitt doktorgradsprosjekt omhandler moderatorer og mediatorer av behandlingseffekt i denne studien.

Bakgrunn

  • Cand. psychol. ved Psykologisk institutt, UiO, våren 2011

  • Dobbeltkompetansestipendiat ved Psykologisk institutt/Ahus fra januar 2012

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

  • Israel, Pravin & Rognli, Erling (2017). Tilknytningsbasert familieterapi, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Kapittel 6.
  • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2015). Trenger mer gyldig kunnskap om effekten av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(2), s 148- 148
  • Johnson, Sverre Urnes & Rognli, Erling (2014). Empiri, ikke personlig smak. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(12), s 1045- 1052

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 13:26 - Sist endret 4. okt. 2016 13:27