Carolien Konijnenberg

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Carolien Konijnenberg
English version of this page
Telefon +47-22845111
Rom V04-10
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • I mitt PhD prosjekt med tittel ’Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en oppfølgingsstudie 4 år senere’ ser jeg på hvordan prenatal metadon og buprenorfin eksponering påvirker barns utvikling. Blant annet undersøkes effekten på hukommelse, språkutvikling, eksekutive funksjoner, motorikk, og oppmerksomhet.

 • I tillegg er jeg interessert i barns sosiale utvikling mer generelt, spesielt i barns evne til å forstå at mennesker har mentale tilstander som tanker, ønsker og oppfatninger som påvirker  atferd (’Theory of Mind’)

Bakgrunn

 • Jobbet som doktorgradstipendiat ved Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) siden juli 2009

 • Jeg fullførte min mastergrad i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2009

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Konijnenberg, Carolien; Sarfi, Annamaria Monika & Melinder, Annika Maria D (2016). Mother-child interaction and cognitive development in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  101, s 91- 97 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2016.08.013
 • Konijnenberg, Carolien (2015). Methodological Issues in Assessing the Impact of Prenatal Drug Exposure. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 39- 44 . doi: 10.4137/SART.S23544
 • Konijnenberg, Carolien; Lund, Ingunn Olea & Melinder, Annika Maria D (2015). Behavioural outcomes of four-year-old children prenatally exposed to methadone or buprenorphine: a test of three risk models. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  185(10), s 1641- 1657 . doi: 10.1080/03004430.2015.1016506 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Executive function in preschool children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Child Neuropsychology.  ISSN 0929-7049.  21(5), s 570- 585 . doi: 10.1080/09297049.2014.967201
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Visual Selective Attention Is Impaired in Children Prenatally Exposed to Opioid Agonist Medication. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  21(2), s 63- 70 . doi: 10.1159/000366018
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2015). Utvikling av nevrokognitive vansker hos førskolebarn som ble eksponert for metadon og buprenorfin i svangerskapet. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  17(1), s 4- 13
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien; Hermansen, Tone Kristine; Daum, Moritz & Gredebäck, Gustaf (2014). The developmental trajectory of pointing perception in the first year of life. Experimental Brain Research.  ISSN 0014-4819.  233(2), s 641- 647 . doi: 10.1007/s00221-014-4143-2
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2013). Neurodevelopmental investigation of the mirror neurone system in children of women receiving opioid maintenance therapy during pregnancy. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(1), s 154- 160 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04006.x
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2013). Deviant smooth pursuit in preschool children exposed prenatally to methadone or buprenorphine and tobacco affects integrative visuomotor capabilities. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(12), s 2175- 2182 . doi: 10.1111/add.12267 Vis sammendrag
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2011). Prenatal exposure to methadone and buprenorphine: A review of the potential effects on cognitive development. Child Neuropsychology.  ISSN 0929-7049.  17(5), s 495- 519 . doi: 10.1080/09297049.2011.553591
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. okt. 2016 13:09

Prosjekter