Carolien Konijnenberg

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Carolien Konijnenberg
English version of this page
Telefon +47-22845111
Rom V04-10
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • I mitt PhD prosjekt med tittel ’Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): en oppfølgingsstudie 4 år senere’ ser jeg på hvordan prenatal metadon og buprenorfin eksponering påvirker barns utvikling. Blant annet undersøkes effekten på hukommelse, språkutvikling, eksekutive funksjoner, motorikk, og oppmerksomhet.

  • I tillegg er jeg interessert i barns sosiale utvikling mer generelt, spesielt i barns evne til å forstå at mennesker har mentale tilstander som tanker, ønsker og oppfatninger som påvirker  atferd (’Theory of Mind’)

Bakgrunn

  • Jobbet som doktorgradstipendiat ved Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) siden juli 2009

  • Jeg fullførte min mastergrad i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2009

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. okt. 2016 13:09

Prosjekter