Beate Duus Wetteland

Forskningstekniker - Psykologisk institutt
Bilde av Beate Duus Wetteland
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Nevrokognitiv plastisitet

  • Hvordan kognitiv trening påvirker kognisjon gjennom livsløpet

Jeg er student på 6. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk Institutt. Jeg jobber som vitenskapelig assistent på prosjektet Nevrokognitiv Plastisitet, som en del av forskningsgruppen Lifespan Changes in Brain And Cognition. På dette prosjektet forsker vi på mekanismene som ligger til grunn for nevrokognitive endringer, både hos unge og eldre deltagere. Min jobb består i å administrere nevropsykologisk testing av deltagere gjentatte ganger i løpet av studien, i tillegg til ukentlig kurs med grupper av deltagere. Deltagerne blir også MR-skannet regelmessig på Rikshospitalet.

Bakgrunn

  • Profesjonsstudiet i psykologi, påbegynt våren 2013 (pågående)

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 10. des. 2015 15:34 - Sist endret 25. jan. 2017 13:45