Organisasjon

Instituttets øverste organ er instituttstyret. Instituttleder leder organisasjonen. Instituttet består av fire fagavdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder samt en administrasjon som ledes av kontorsjef. I tillegg til disse sitter utdanningsleder og forskningsleder i ledergruppen.

 
Publisert 21. des. 2015 09:49 - Sist endret 17. nov. 2017 12:30