Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet ved Psykologisk institutt.

HMS-ansvarlig: Birgitte Bøgh-Olsen

Verneombud: Frøydis Gjerpe Bekkedal

Verneombudet

Verneombudets oppgaver er knyttet til å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, herunder:

  • Representere ansatte i arbeidsmiljøsaker

  • Se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, samt at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte, slik at hensyn til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven

  • Representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide innen sitt funksjonsområde.

  • Samarbeide med leder for sitt funksjonsområde i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøspørsmål tas opp med kontorsjefen (internkontrollansvarlig) eller med lokalt verneombud. Lokalt verneombud kan sende sakene til fakultetets verneombud.

Riktig kontorinnredning

Riktig kontorinnredning er viktig for å unngå og avhjelpe arbeidsrelaterte plager. Ta kontakt med enhet for bedriftshelsetjenesten for å få hjelp til å avklar behov. Ved behov for anskaffelse av tilpasset innredning kontaktes kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen.

Trening i arbeidstiden

Ansatte har lov til 1.5 time trening i arbeidstiden pr uke.

Grønn resept

Tilbudet om Grønn resept er for ansatte som trenger å komme i gang med et treningsprogram som sees i forbindelse med arbeidsrelaterte belastningsplager eller helseproblemer.

Grønn resept gir deg fri to timer i uken i et halvt år for å trene.


Si fra!

Publisert 26. okt. 2010 14:07 - Sist endret 2. aug. 2017 16:23