Små sko, stor tro

For ikke lenge siden betraktet kirken barn som tomme kar som skal fylles opp. Slik er det ikke lenger. Hva har skjedd?

Publisert 15. feb. 2017 10:26 - Sist endret 15. feb. 2017 10:26