Omsorgssvikt endrer barns hjerne

– Stressbelastning påvirker hjernens utvikling og traumer tidlig i livet kan forstyrre den normale utviklingen, sier barnepsykolog.

Publisert 14. mars 2017 09:58 - Sist endret 28. juni 2017 15:11