Disse sensorene gir mønsterbegrunnelser: – Jeg vil være rettferdig overfor studentene

Sensorene Nantje Fischer og Olav Schram Stokke tar fritiden i bruk for å skrive gode nok tilbakemeldinger.

Publisert 15. feb. 2017 10:19 - Sist endret 15. feb. 2017 10:19