Studentforeninger ved PSI

Ved psykologisk institutt er studentene selv aktive med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som du kan engasjere deg i. Har du en ide til et annet arrangement eller et prosjekt kan du søke fagutvalget om økonomisk støtte.

PsychAid

PsychAid er Psykologistudentenes hjelpeaksjon. Hver vår arrangerer foreningen en innsamlingsaksjon til et formål som arbeider for å fremme psykisk helse. I tillegg arrangerer vi hvert semester en fagdag som setter søkelys på viktige temaer i krysningsfeltet mellom psykologi og samfunn.

Vil du gjøre en forskjell?
Facebook
Psychaid.no
 

Morrari

Morrari er en revygruppe for alle psykologistudenter på huset. Her har du mulighet til å bidra og ha det moro, uansett om du har erfaring eller ikke fra før av! Vi er en gjeng psykologifolk som liker nerdete vitser, samfunskritisk humor og parodier på professorer med mer! Vi lager revy sjæl og digger det!

Facebook
Mail oss!

Startskuddet

Startskuddet er en studentforening som hvert år arrangerer karrieredag for studentene ved Psykologisk institutt. Foreningen består av et styre, samt flere bedriftskontakter som har ansvar for å kontakte og invitere bedrifter til karrieredagen. Formålet med Startskuddets karrieredag er å skape kontakt mellom instituttets studenter og potensielle arbeidsgivere.

Facebook

FOP

Forening for organisasjonspsykologi (FOP) er en møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi arrangerer bedriftsbesøk, workshops, foredrag og sosiale arrangementer. Med dette ønsker vi å tilby faglig påfyll, gi studenter mulighet til å bygge nettverk seg i mellom, samt knytte kontakter til og øke kunnskap om arbeidslivet.

Facebook
Twitter / Fop.no

Speilvendt

Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift som kommer med tre-fire papirutgaver per år, og ukentlige oppdateringer på nettsiden. Speilvendt har en ivrig og hardtarbeidende redaksjon på rundt 10 personer, samt en større medlemsgruppe med faste bidragsytere. Speilvendt retter seg mot psykologistudenter spesielt, og andre psykologiinteresserte generelt. Vi skal være en arena hvor studentene kan uttrykke seg kreativt og faglig. Vi skal være utfordrende, tilgjengelige og engasjerende.

Vil du bidra? Har du ris eller ros?
Facebook
Mail oss! / Speilvendt.no

 

Impuls

Impuls er Nordens eldste psykologitidsskrift. Helt siden 1947 har redaksjonen fordypet seg i, og undersøkt en mengde større og mindre psykologiske områder og tema. Impuls ønsker å se på forskjellige sider ved psykologien, og trekke frem perspektiver og tema som bade er populære, men også som ikke nødvendigvis blir viet stor nok oppmerksomhet i dagens pensum for psykologistudenter. Impuls har omlag tusen abonnenter, og gis ut tre ganger i året.

Facebook
tidsskriftetimpuls.no

Insomnia

Festforeningen Insomnia er psykologistudentenes arrangementforening. Vårt formål er å arrangere eventer og skape et festlig klima, Vi vil sørge for at alle får en underholdende studietid, ikke bare i, men også utenfor lesesalene.

Facebook

Kling kokos

Kling kokos er studentkoret ved Psykologisk institutt. Vi er rundt 40 medlemmer som møtes en gang i uken for sang, kaffe og kake. Vi synger alt fra poplåter, norske folkesanger til klassiske verk. Vi er et uhøytidelig kor som er så heldige å ha en dyktig dirigent. I tillegg til den ukentlige øvingen tar vi sangoppdrag på bestilling, og på våren pleier vi å ha en Kling Kokos konsert. Hvert halvår har vi seminarhelger, og ellers arrangerer vi flere sosiale sammenkomster.

Facebook

Psyko innefotball

Innefotball er gøy, spesielt hvis det er lav terskel, og ingen er for dårlige eller for flinke. Dessuten er det god trening, og det er sosialt. PSI-studenter og venner av PSI-studenter er velkomne på trening. Dette skal handle om å ha det gøy, få trent litt, og møtes utenfor lesesalen. Psyko innefotball er for alle, enten man treffer mål når man skyter eller omtrent aldri gjør det. Håper å se DEG på trening.
 

Psykologforeningens disipler

Instituttes mest eksklusive gjeng, bestående av de raskeste jentene og de kvikkeste guttene, blottet for selvironi, proppfulle av endorfiner, dopamin og rødbetjuice. Spottes blant de øvrige studentene ved deres gode armsving og tettsittende og glinsende klær. Årlig finnes de rangert høyt på resultatlisten til Holmenkollstafetten!

Facebook

Emmaus

Emmaus psykologiforening er en undrende organisasjon og et landstrakt nettverk som ønsker å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi. Vi arrangerer fagseminarer på PSI, en årlig konferanse, og sosiale kvelder med kveldsmat og prat.

Facebook
Mail oss! / Emmaus.org