English version of this page

Kritisk psykologi

Kritisk psykologi (på engelsk «Critical Psychology») er en underdisiplin av psykologien som siden 1990-tallet har konsolidert seg i vitenskapelige tidsskrift, konferanser og nettverk i de fleste deler av verden rundt et «dobbelt prosjekt».

  • Det innebærer å bruke psykologien mer aktivt til å bekjempe sosial urettferdighet, forhindre diskriminering av minoriteter og å myndiggjøre mennesker.

  • Det innbefatter en kritikk av konvensjonell psykologi for ikke å reflektere over skyggen faget kaster gjennom sine ”rene” objektive funn og vitenskapelige kategorier.

Sosialt engasjement

Kritiske psykologer innrømmer således at psykologifaget både kan ha et frigjørende potensial og en undertrykkende slagside. Kritisk psykologer kan i prinsippet jobbe med alle av psykologiens underdisipliner, for eksempel utviklingspsykologi eller sosialpsykologi. Til forskjell fra mer konvensjonelle psykologer vil man gjerne ha et samfunnskritisk engasjement som en viktig del av sin psykologiske praksis som enten retter seg utover mot implementeringen i folks hverdagsliv eller vendes innover mot faget selv.

Kritisk psykologi har til nå vært relativt lite kjent i Norge, men ved Universitet i Oslo er det nå flere forskere som jobber med å utvikle forskningsprosjekt og undervisningsopplegg som ivaretar dette perspektivet.

Publisert 15. mai 2013 16:35 - Sist endret 15. apr. 2014 15:03