Bøker

Publisert 10. okt. 2016 07:00

Bergljot Gjelsvik har sammen med J.M.G. Williams, D. S. Duggan, C. Crane, S. R. Hepburn og E. Hargus skrevet kapittelet "Modes of mind and suicidal processes" i R. O’Connor & J. Pirkis (Eds.), The International Handbook of Suicide Prevention, 2nd Edition   

Publisert 26. sep. 2016 07:00

Michael Helge Rønnestad har sammen med David E. Orlinsky og Hadas Wiseman skrevet kapittelet "Professional development and personal therapy" i J. C. Norcross, G. R., VandenBos & D. K. Freedheim, (Eds.) APA Handbook of Clinical Psychology, Vol. 5., Education and Profession, 1st. edition

Publisert 15. aug. 2016 07:15

Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg?

Publisert 15. aug. 2016 07:00

Offering a new way of understanding the high self-harm and suicide rates among sexual and gender minority youth, this book prioritises the perspectives and experiences of queer young people, including those who have experience of self-harming and/or feeling suicidal.

Publisert 23. mai 2016 07:15

I 18 kapitler skrevet av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) møter vi barn og unge som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer.

Publisert 23. mai 2016 07:00

Vilkårene for å utøve sosialt arbeid er i endring. Er sosialt arbeid redusert til nøytralt kunnskapsarbeid?

Publisert 18. mai 2016 07:00

Hva er samfunnstraff?

Publisert 2. mai 2016 07:00

Michael Helge Rønnestad har sammen med Thomas Skovholdt skrevet kapittelet "The evolving practitioner from early anxiety to – usually – competence" i T. M. Skovholt & M. Trotter-Mathison (Eds.). The resilient practitioner: Burnout and compassion fatigue prevention and self-care strategies for the helping professions, 3rd. Edition

Publisert 18. apr. 2016 07:00

Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Publisert 21. mars 2016 11:06

How can we develop the sensitivity necessary for playing music or making crafts?

Publisert 21. mars 2016 10:11

Målet i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) er å hjelpe barn og foreldre til å gjenopprette grunnleggende utviklingsprosesser, slik som emosjonsregulering.

Publisert 8. feb. 2016 07:30

Anja Vaskinn  har skrevet kapitlet "Psykose" og Svein Magnussen har sammen med Pål Grøndahl skrevet kapitlet "Psykogene bevissthetsforstyrrelser" i Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red): Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner.

Publisert 8. feb. 2016 07:15

Barn og unge i psykoterapi– samspill og utviklingsforståelse setter fokus på barn og unges behov i terapi og belyser de spesielle problemstillingene knyttet til dette. Boken gir en forståelse for barn og unges utvikling og viktigheten av deres egen deltakelse i behandlingen.

Publisert 8. feb. 2016 07:00

Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer.

Publisert 7. sep. 2015 07:00

This book provides an analysis of the social representations of leading self-help genres, including neurolinguistic programming, cognitive self-help therapy, mindfulness, self-management, self-esteem, self-leadership and self-control.

Publisert 17. aug. 2015 07:00

Forstå livet bedre

Publisert 8. juni 2015 07:30

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart har skrevet kapittelet "Ledelse gjennom effektive ledergrupper" i Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red): Ledelse på godt og vondt 2. utgave.

Publisert 8. juni 2015 07:00

Ole Jacob Madsen har skrevet kapittelet "Psychotherapists: Agents of change or maintenance men?" i Ian Parker (Editor): Handbook of Critical Psychology

Publisert 27. apr. 2015 07:00

Svein Magnussen har skrevet kapittelet "Psychology of Visual Memory" i James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition,Vol 25.

Publisert 19. feb. 2015 09:59

Psykologien er rik på synspunkter og kontroverser, og nye diskusjoner har gamle røtter.

Publisert 19. jan. 2015 07:00

Helge Rønnestad har sammen med Thomas Schröder, David Orlinsky og Ulrike Willutzki skrevet kapittelet "Psychotherapeutic Process from the Psychotherapist’s Perspective" i Omar C.G. Gelo, Alfred Pritz, Bernd Rieken (Eds.): Psychotherapy Research. Foundations, Process, and Outcome

Publisert 27. nov. 2014 07:30
Publisert 20. nov. 2014 07:30

Hilde Nafstad har skrevet kapittelet "Historical, Philosophical, and Epistemological Perspectives" i Stephen Joseph (ed): Positive Psychology in Practice: Promoting Human Flourishing in Work, Health, Education, and Everyday Life

Publisert 7. nov. 2014 10:03

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse.

Publisert 31. okt. 2014 12:38