Publikasjoner

(siste oppdatering: september 2010)

1. Hersoug, A.G., Høglend, P., Monsen, J., & Havik, O. (2001). Quality of working alliance in psychotherapy: therapist variables and patient/therapist similartiy as predictors. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10, 205-216.

2. Hersoug, A.G., Monsen, J., Havik, O., & Høglend, P. (2002). Quality of early working alliance in psychotherapy: diagnoses, relationships, and intrapsychic variables as predictors. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 18-27.

3. Hersoug, A.G., Høglend, P., & Sexton, H. (2002). Contribution of defensive functioning to the quality of working alliance and psychotherapy outcome. American Journal of Psychotherapy, 56, 539-554.

4. Hersoug A.G.(2002). Working alliance, defensive functioning, and therapist interventions in psychotherapy. Doctoral thesis. University of Oslo.

5. Hersoug A.G. (2002). Quality of Working Alliance in Psychotherapy: therapist contribution. Psychologist-Psychoanalyst, Official publication of Division 39 of the American Psychological Association, Vol. 22, No 1, 18-20.

6. Hersoug, A.G., Bøgwald, K. P., & Høglend, P. (2003). Are patient and therapist characteristics associated with the use of defence interpretation in brief dynamic psychotherapy? Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 209-219.

7. Hersoug, A.G. (2004). Assessment of therapists’ and patients’ personality: Relationship to therapeutic technique and outcome in brief dynamic psychotherapy. Journal of Personality Assessment, 83 (3), 191-200.

8. Hersoug, A.G., Høglend, P., & Bøgwald, K. P. (2004). Is there an optimal adjustment of interpretation to the patients’ level of defensive functioning? American Journal of Psychotherapy, 58(3), 249-361.

9. Hersoug, A.G., Bøgwald, K. P., & Høglend, P. (2005). Change of defensive functioning. Does interpretation contribute to change? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 288-296.

10. Monsen, J.T., Hagtvedt, K.A., Havik,O.E. & Eilertsen, D.E. (2006). Circumplex structure and personality disorder correlates of the Interpersonal Problems Model (IIP-C): Construct validity and clinical implications. Psychological Assessment, 18,165-173.

11. Halvorsen, M.S., Hagtvet, K.A., & Monsen, J.T. (2006). The reliability of self-image change scores: An application of Generalizability theory. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43, 308-321.

12. Halvorsen, M. S. (2006). Self-Image and Psychotherapy: Measurement, Predictor, and Outcome Issues. Doctoral thesis, University of Oslo, Norway.

13. Halvorsen, M.S. & Monsen, J.T. (2007). Self-image as a moderator of change in psychotherapy. Psychotherapy Research ,17,205-217

14. Monsen, J.T., von der Lippe, A.L., Havik,O.E., Halvorsen, M. & Eilertsen, D.E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and non-clinical sample. Journal of Personality Assessment., 88, 235-245

15. von der Lippe, A., Monsen,J.T. Rønnestad, H. & Eilertsen, D.E. (2008) Treatment failure in psychotherapy: The pull for hostility. Psychotherapy Research 18. 420-432.

16. Hersoug, A. G., Høglend, P., Havik O. E., von der Lippe, A., & Monsen, J.T. (2009) Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy Clinical Psychology and Psychotherapy, 16, 100-110.

17. Hersoug, AG, Høglend, P., Havik, OE, von der Lippe, A & Monsen, JT (2009) Pretreatment patient characteristics related to the level and development of working alliance in long-term psychotherapy. Psychotherapy Research, 19, 172-180.

18. Hersoug, A. G. (2010). A closer look at good and poor outcome in psychodynamic psychotherapy: A case comparison study. Clinical Case Studies, 9 (2) 135–153.

19. Hersoug, AG, Høglend, P., Havik, OE, & Monsen, JT (2010) Development of working alliance over the course of psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83 (2) 145-159.

20. Nysaeter, T. E., Nordahl, H. M., & Havik, O. E. (2010). A preliminary study of the naturalistic course of non-manualized psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: patient characteristics, attrition and outcome. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 87-93.

21. Nissen Lie, H., Monsen, J.T. & Rønnestad, H. (2010) Therapist predictors of early patient rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research, doi: 10.1080/10503307.2010.497633

22. Solbakken,O.A., Hansen, R.S, Havik, O.E & Monsen, J.T. (In press). Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment.

Manuskript innsendt for vurdering med henblikk på publisering:

1. Solbakken,O.A., Hansen, R.S, Havik, O.E & Monsen, J.T. (2010). Affect Integration and Reflective Function: Clarification of Central Conceptual Issues. Manuscript submitted for publication.

Hovedoppgaver:

34 psykologstudenter har skrevet hovedoppgaver på data fra Multisenterprosjektet.

1. Israel, K. P.: (1998) Psychometric properties of the Norwegian inventory of interpersonal problems (IIP-C): A study based on a normal sample. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. ISBN: 82-569-1617-6

2. Pentzen, H. & Svensli, A.C.D. (1998). Scriptidentifisering basert på affekt-bevissthetsintervju: en ideografisk tilnærming med henblikk på psykoterapi. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. ISBN: 82-569-1689-3, USV.

3. Hannisdal, M. & Østensjø, T. (1998). Å flomme over av ømhet eller å sprekke av sinne. En studie av metaforer som benyttes for å beskrive følelsesopplevelser. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. ISBN: 82-569-1692-3, USV.

4. Larsen, A.E. (1998). Inventory of interpersonal problems (IIP-64): Psykometriske egenskaper til den norske oversettelsen og sammenheng med personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave, Institutt for klinisk psykologi, UiB.

5. Vestnes, E. J. & Moland, Å. (1999). Affektbevissthet. Betydning for psykisk helse og psykoterapi. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. ISBN: 82-569-1742-3, USV.

6. Høibakk, H. & Hægland, G. (2000). Mikroprosessanalyse av interaksjoner i terapier med ulike utfall. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. ISBN: 82-569-11561-7, USV.

7. Husebø, G. & Johansen, L. (2000). Affektorganisering som innfallsvinkel til en psykologisk forståelse av psykosomatiske lidelser. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-1769-5.

8. Randers, K. & Glad, P. (2000). Personlighetsforstyrrelser og interpersonlige problemer. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-1762-8, USV.

9. Torjusen, M. & Hansen, R.S. (2001). Betydningen av ulike interpersonlige problemer for forløp og utfall i psykoterapi og relasjonen mellom interpersonligeproblemer og personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-1840-3

10. Ørbæk,G.T. (2001). Affekt som terapifokus - En klinisk illustrasjon og drøfting av en systematisk, affektfokusert erapimodell. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, NTNU.

11. Ryum,, T . (2001). Betydningen av terapeutisk allianse for effekten av psykoterapeutisk behandling gjort av viderekomne studenter. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, NTNU.

12. Aschehoug, E. & Vik, H.R. (2002). En analyse av to kasus i lys av Stiles' assismilasjonsmodell. Hovedoppgave, Psykologisk institutt , UiO.

13. Godager, G. (2003). Pilotversjonen av en affektbevissthetstest. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-2080-7.

14. Hoffart Lunding, S. (2004). Parental bonding and personality disorders: A crosssectional study. Hovedoppgave, Institutt for klinisk psykologi, UiB.

15. Sele,P. & Røhr,I.S. (2004). En komplementaritetsanalyse av interaksjonsprosessere mellom terapeut og klient. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-2195-1.

16. Bergslien, Ø. & Heen-Ottesen, Ø. (2006). Pasienters vurdering av negative virkninger i psykoterapi. Hvorfor gikk det ikke bra? Hovedoppgave, Institutt for klinisk psykologi, UiB.

17. Finset, K.B. & Brubakken, A.C. (2006). Toleranse for affekt – en kvalitativ studie. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO, ISBN: 82-569-2305-9.

18. Andersen, S. B. (2007).Kroppsforhold, smerteopplevelse og psykologiske karakteristika hos pasienter med smerteforstyrrelse. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO

19. Seiertun, Å.H. (2007). Om forholdet mellom selvbilde og interpersonlige relasjoner. En kvalitativ studie av hvordan pasienter med ulike selvbildeprofiler beskriver seg selv og sine relasjoner. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO

20. Ulstein, G. I.(2010). Når følelser gjør vondt: En studie av affektintegrering hos pasienter med somatoform smertelidelse. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO

21. Sønderland, N. M. (2010).A qualitative exploration of affect organisation in patients with social anxiety disorder. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO

22. Ulvestad, S.(2010). Affektteori og paranoid personlighetsforstyrrelse: En utforskende analyse. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO.

23. Pedersen, T. (2010). Generalisert Angst Lidelse og Affektbevissthet. En kvalitativ studie av affektiv organisering. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO
 

Publisert 14. des. 2010 16:09