English version of this page

Ansvarlighet i en tidsalder preget av AIDS (avsluttet)

Hvordan ta vare på dem som lever med HIV/AIDS 

Psykologisk Insitutt har hatt et akademisk samarbeid med University of KwaZulu-Natal siden 1997.

Om prosjektet

HIV/AIDS representerer en av de alvorligste truslene mot offentlig helse i det sørlige Afrika i dag. Mye av byrden ved behandling og omsorg har falt på fattige samfunn og familier. Forskningsprosjektet innebærer en studie av sosial kapital og samfunnsbaserte omsorgs- og støttetiltak for HIV-positive i et lokalsamfunn i Sør- Afrika. Vi har ønsket å få mer kunnskap om faktorer som påvirker lokal deltakelse og styrking av lokalsamfunnets muligheter til å bedre livsbetingelsene for mennesker som lever med HIV/AIDSP. Det har kartlagt individer, husholdninger, organisasjoner og hjelpetiltak rettet inn mot behandling og omsorg for HIV-positive individer.

Mål

Skape ny kunnskap, informere og å gi bidrag til debatten om hvordan gi bedre behandling og støtte for HIV-positive i fattige områder i Afrika.

Resultater

Ferdige Mastere, UKZN:

 • Sharl Flynn (2009): Experiences of social support among volunteer caregivers of people living with HIV/AIDS. 

 • Annette Kasimbazi (2009): Exploring how care and support around HIV/AIDS are perceived by volunteer workers in a rural area, KwaZulu-Natal.

 • Wellington Hlengwa (2010): An investigation of the role played by Social capital working as a buffer to reduce stress levels among volunteer caregivers of HIV/AIDS patients in KwaZulu-Natal.

 • Nicole D’Almaine (2010): Exploring perceptions of informal care and support by community members not currently involved for those with HIV/AIDS.

 • Fatima Dada (2010): A social capital perspective regarding available support: Informal HIV/AIDS carers in KwaZulu-Natal.

Ferdige Mastere, UiO:

 • Kjersti Nesje: Social identity, group membership and trust (2009)

 • Anette Arnesen: Resilience, social capital, and well-being: a cross-sectional study in a context of adversity (2009)

 • Therese Sæberg (2009): Caring for people with HIV/AIDS. A qualitative study of motivations and experiences of voluntary care workers in South Africa.

 • Staale Toft Vaage: Treatment, care and support for HIV positive people in rural South Africa: a qualitative study of the link between formal and informal healthcare (2010).

Bok:

 • Wenche Dageid, Yvonne Sliep, Olagoka Akintola & Fanny Duckert (Eds): “Response-ability in the Era of AIDS. Building Social Capital in Community Care and Support”. Sun Media, Bloemfontein. (In press).

Bakgrunn

 • Psykologisk Insitutt har hatt et akademisk samarbeid med University of KwaZulu-Natal siden 1997.

 • Undersøkelsen er et samarbeid mellom School of Psychology, UKZN og Psykologisk Institutt, UiO og har foregått i perioden 2007-2010.

 • Metodiske verktøy har vært: spørrundersøkelser, dybdeintervjuer, fokusgruppediskusjoner, feltobservasjoner og narrativt teater.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norge/Sørafrika-programmet som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd (NFR) og National Research Council (NFR), Sør Afrika.

Samarbeid

 • Prosjektledere: Professor Fanny Duckert, the Department of Psychology, UiO og Professor Yvonne Sliep, School of Psychology, UKZN.

 • Aktive forskere: Dr. Wenche Dageid, PSI, UiO og Dr. Olagoke Akintola, School of Psychology, UKZN

 • PhD kandidater: Thirusha Naidoo og Annette Kasimbazi, begge School of Psychology, UKZN.

Publisert 14. okt. 2010 10:20 - Sist endret 15. jan. 2016 15:38

Kontakt

Deltakere

 • Fanny Duckert
 • Wenche Dageid
 • Yvonne Sliep
 • Olagoke Akintola
 • Thirusha Naidoo
 • Annette Kasimbazi
Detaljert oversikt over deltakere