Deltakere i Relasjonen mellom pasient og behandler - effekter på utfallet av behandling